Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskola 2012

Yrkeshögskola Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Totalt 23 914 8 941 14 973
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 404 158 246
Centria ammattikorkeakoulu 528 211 317
Diakonia-ammattikorkeakoulu 723 109 614
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 1 644 522 1 122
Humanistinen ammattikorkeakoulu 292 59 233
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 071 466 605
Högskolan på Åland 62 29 33
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 193 492 701
Kajaanin ammattikorkeakoulu 364 131 233
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 506 186 320
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 723 257 466
Lahden ammattikorkeakoulu 901 287 614
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 597 427 1 170
Metropolia ammattikorkeakoulu 2 510 1 100 1 410
Mikkelin ammattikorkeakoulu 902 308 594
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 262 549 713
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 633 245 388
Poliisiammattikorkeakoulu 21 18 3
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 552 251 301
Saimaan ammattikorkeakoulu 548 212 336
Satakunnan ammattikorkeakoulu 994 353 641
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 047 434 613
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 799 286 513
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 859 767 1 092
Turun ammattikorkeakoulu 1 806 654 1 152
Vaasan ammattikorkeakoulu 452 177 275
Yrkeshögskolan Novia 521 253 268

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2012, Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskola 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2012/akop_2012_2013-04-10_tau_002_sv.html