Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 10.4.2013

Kvinnor avlägger över 60 procent av yrkeshögskoleexamina

Enligt Statistikcentralen avlades 23 900 examina vid yrkeshögskolor år 2012. Av dessa var 1 700 högre yrkeshögskoleexamina. Antalet personer som avlade examen var 4,4 procent fler än året innan. Kvinnornas andel var 63 procent.

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter kön 2005–2012

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter kön 2005–2012

Flest examina avlades inom det kvinnodominerade social-, hälso- och idrottsområdet, 34 procent. Näst flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 24 procent, och det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, 21 procent. Procentandelen för övriga utbildningsområden var under 10 procent.

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningsområde 2012

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningsområde 2012

Flest examina avlades vid Yrkeshögskolan Metropolia, 2 510 examina, och minst vid Polisyrkeshögskolan, 21 examina. Mer detaljerade uppgifter om examina som avlagts vid yrkeshögskolorna efter bl.a. utbildningslandskap och yrkeshögskola finns i tabellbilagor .


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2012/akop_2012_2013-04-10_tie_001_sv.html