Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutustyypin, koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Koulutustyyppi Tutkinnot yhteensä Tutkinnot yhteensä, miehet Tutkinnot yhteensä, naiset
Tutkintoja, koulutusalat yhteensä 24 833 9 571 15 262
Yhteensä Humanistinen ja kasvatusala 285 50 235
Kulttuuriala 2 101 632 1 469
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 5 105 1 771 3 334
Luonnontieteiden ala 818 612 206
Tekniikan ja liikenteen ala 6 003 4 970 1 033
Luonnonvara- ja ympäristöala 651 306 345
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 321 951 7 370
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 535 266 1 269
Muu koulutus 14 13 1
Ammattikorkeakoulututkinto (nuorten koulutus) Yhteensä 18 860 7 661 11 199
Humanistinen ja kasvatusala 221 37 184
Kulttuuriala 1 818 538 1 280
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 3 838 1 466 2 372
Luonnontieteiden ala 625 508 117
Tekniikan ja liikenteen ala 4 716 3 932 784
Luonnonvara- ja ympäristöala 498 237 261
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5 964 720 5 244
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 180 223 957
Ammattikorkeakoulututkinto (aikuiskoulutus) Yhteensä 4 025 1 270 2 755
Humanistinen ja kasvatusala 46 10 36
Kulttuuriala 220 72 148
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 821 172 649
Luonnontieteiden ala 132 78 54
Tekniikan ja liikenteen ala 822 669 153
Luonnonvara- ja ympäristöala 124 54 70
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1 624 176 1 448
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 222 26 196
Muu koulutus 14 13 1
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yhteensä 1 948 640 1 308
Humanistinen ja kasvatusala 18 3 15
Kulttuuriala 63 22 41
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 446 133 313
Luonnontieteiden ala 61 26 35
Tekniikan ja liikenteen ala 465 369 96
Luonnonvara- ja ympäristöala 29 15 14
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 733 55 678
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 133 17 116

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluopiskelijat 2013, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutustyypin, koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_001_fi.html