Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningstyp, utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2013

Utbildningstyp Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Avlagda examina, utbildningsområde totalt 24 833 9 571 15 262
Totalt Det humanistiska och pedagogiska området 285 50 235
Kultur 2 101 632 1 469
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 5 105 1 771 3 334
Det naturvetenskapliga området 818 612 206
Teknik och kommunikation 6 003 4 970 1 033
Naturbruk och miljöområdet 651 306 345
Social-, hälso- och idrottsområdet 8 321 951 7 370
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 1 535 266 1 269
Övrig utbildning 14 13 1
Utbildning för unga som leder till yh-examen Totalt 18 860 7 661 11 199
Det humanistiska och pedagogiska området 221 37 184
Kultur 1 818 538 1 280
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 3 838 1 466 2 372
Det naturvetenskapliga området 625 508 117
Teknik och kommunikation 4 716 3 932 784
Naturbruk och miljöområdet 498 237 261
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 964 720 5 244
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 1 180 223 957
Vuxenutbildning som leder till yh-examen Totalt 4 025 1 270 2 755
Det humanistiska och pedagogiska området 46 10 36
Kultur 220 72 148
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 821 172 649
Det naturvetenskapliga området 132 78 54
Teknik och kommunikation 822 669 153
Naturbruk och miljöområdet 124 54 70
Social-, hälso- och idrottsområdet 1 624 176 1 448
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 222 26 196
Övrig utbildning 14 13 1
Högre yrkeshögskoleexamen Totalt 1 948 640 1 308
Det humanistiska och pedagogiska området 18 3 15
Kultur 63 22 41
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 446 133 313
Det naturvetenskapliga området 61 26 35
Teknik och kommunikation 465 369 96
Naturbruk och miljöområdet 29 15 14
Social-, hälso- och idrottsområdet 733 55 678
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 133 17 116

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2013, Tabellbilaga 1. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningstyp, utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_001_sv.html