Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2013

Utbildningslandskap Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Hela landet totalt 24 833 9 571 15 262
Fasta Finland 24 762 9 534 15 228
Nyland 6 831 2 499 4 332
Egentliga Finland 2 067 752 1 315
Satakunta 1 108 379 729
Egentliga Tavastland 964 363 601
Birkaland 2 060 946 1 114
Päijänne-Tavastland 1 065 338 727
Kymmenedalen 741 285 456
Södra Karelen 624 210 414
Södra Savolax 982 338 644
Norra Savolax 1 289 503 786
Norra Karelen 722 312 410
Mellersta Finland 1 202 517 685
Södra Österbotten 733 289 444
Österbotten 911 387 524
Mellersta Österbotten 298 114 184
Norra Österbotten 1 708 705 1 003
Kajanaland 350 159 191
Lappland 1 107 438 669
Åland 71 37 34
Åland 71 37 34

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2013, Tabellbilaga 2. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_002_sv.html