Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskolor 2013

Yrkeshögskola Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Totalt 24 833 9 571 15 262
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 409 140 269
Centria ammattikorkeakoulu 517 209 308
Diakonia-ammattikorkeakoulu 680 84 596
Haaga-Helia yrkeshögskola 1 647 590 1 057
Humanistinen ammattikorkeakoulu 266 52 214
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 120 467 653
Högskolan på Åland 71 37 34
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 163 505 658
Kajaanin ammattikorkeakoulu 350 159 191
Karelia-ammattikorkeakoulu 695 308 387
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 465 182 283
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 741 285 456
Lahden ammattikorkeakoulu 980 301 679
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 515 416 1 099
Metropolia ammattikorkeakoulu 2 726 1 249 1 477
Mikkelin ammattikorkeakoulu 878 332 546
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 472 626 846
Polisyrkeshögskolan 14 13 1
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 610 249 361
Saimaan ammattikorkeakoulu 624 210 414
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 053 370 683
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 273 503 770
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 733 289 444
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 890 829 1 061
Turun ammattikorkeakoulu 1 822 708 1 114
Vaasan ammattikorkeakoulu 543 242 301
Yrkeshögskolan Novia 576 216 360

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2013, Tabellbilaga 3. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskolor 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_003_sv.html