Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Tabellbilaga 3. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskolor 2013

Yrkeshögskola Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Totalt 24 833 9 571 15 262
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 409 140 269
Centria ammattikorkeakoulu 517 209 308
Diakonia-ammattikorkeakoulu 680 84 596
Haaga-Helia yrkeshögskola 1 647 590 1 057
Humanistinen ammattikorkeakoulu 266 52 214
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 120 467 653
Högskolan på Åland 71 37 34
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 163 505 658
Kajaanin ammattikorkeakoulu 350 159 191
Karelia-ammattikorkeakoulu 695 308 387
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 465 182 283
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 741 285 456
Lahden ammattikorkeakoulu 980 301 679
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 515 416 1 099
Metropolia ammattikorkeakoulu 2 726 1 249 1 477
Mikkelin ammattikorkeakoulu 878 332 546
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 472 626 846
Polisyrkeshögskolan 14 13 1
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 610 249 361
Saimaan ammattikorkeakoulu 624 210 414
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 053 370 683
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 273 503 770
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 733 289 444
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 890 829 1 061
Turun ammattikorkeakoulu 1 822 708 1 114
Vaasan ammattikorkeakoulu 543 242 301
Yrkeshögskolan Novia 576 216 360

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2013, Tabellbilaga 3. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskolor 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_003_sv.html