Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) koulutustyypin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2013

Koulutusala Keskisuoritusaika, yhteensä Keskisuoritusaika, miehet Keskisuoritusaika, naiset
Yhteensä Ammattikorkeakoulututkinto 4.0 4.5 4.0
Nuorten koulutus 4.0 4.5 4.0
Aikuiskoulutus 3.5 4.0 3.5
Humanistinen ja kasvatusala Nuorten koulutus 4.0 4.0 4.0
Aikuiskoulutus 2.5 2.0 2.5
Kulttuuriala Nuorten koulutus 4.5 5.0 4.5
Aikuiskoulutus 4.0 4.0 4.0
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Nuorten koulutus 4.0 4.5 4.0
Aikuiskoulutus 3.5 4.0 3.5
Luonnontieteiden ala Nuorten koulutus 4.5 4.5 4.0
Aikuiskoulutus 4.0 4.0 4.0
Tekniikan ja liikenteen ala Nuorten koulutus 5.0 5.0 4.0
Aikuiskoulutus 4.0 4.0 4.0
Luonnonvara- ja ympäristöala Nuorten koulutus 4.5 5.0 4.5
Aikuiskoulutus 4.0 4.5 4.0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Nuorten koulutus 3.5 4.0 3.5
Aikuiskoulutus 3.0 3.5 3.0
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Nuorten koulutus 4.0 4.5 4.0
Aikuiskoulutus 3.5 4.0 3.5
Muu koulutus Aikuiskoulutus 5.0 4.5 8.5

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluopiskelijat 2013, Liitetaulukko 4. Ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) koulutustyypin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tau_004_fi.html