Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 9.4.2014

Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor, dvs. 3,8 procent fler än året innan. Antalet yrkeshögskoleexamina har ökat stadigt under de senaste fyra åren. Den kraftigaste ökningen visar högre yrkeshögskoleexamina. År 2013 var deras antal 1 900 och mer än en tredjedel av dem avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet.

Avlagda examina vid yrkeshögskolor 2005–2013

Avlagda examina vid yrkeshögskolor 2005–2013

Sammanlagt avlades 22 900 yrkeshögskoleexamina, av vilka 18 900 inom utbildning för unga och 4 000 inom vuxenutbildning. Antalet yrkeshögskoleexamina som avlades av utlänningar (utbildning för unga) var 7 procent.

Kvinnornas andel av alla examina i yrkeshögskolorna var mer än 60 procent. Flest examina avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet, 34 procent, och kvinnornas andel av dem var över 88 procent. Näst flest examina, 24 procent, avlades inom teknik och kommunikation, fyra av fem av män. Tredje flest examina avlades inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, 21 procent.

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2013

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2013

År 2013 var den genomsnittliga prestationstiden (medianen) för yrkeshögskoleexamina 4 år. Inom yrkeshögskoleutbildningen riktad till unga utexaminerades studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet snabbast, på tre och ett halvt år. De längsta studietiderna inom utbildning för unga hade teknikstuderandena, 5 år. Medianerna har beräknats utgående från bruttostudietiden, dvs. också frånvaromånaderna är inräknade. Därtill kan studierna ha bedrivits på deltid. Prestationstiderna har beräknats med en termins noggrannhet.

Flest examina avlades vid Yrkeshögskolan Metropolia, 2 730 examina, och minst vid Polisyrkeshögskolan, 14 examina. Mer detaljerade uppgifter om examina som avlagts vid yrkeshögskolorna efter bl.a. utbildning och yrkeshögskola finns i tabellbilagor .


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tie_001_sv.html