Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskola 2013

Yrkeshögskola Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Totalt 37 511 16 535 20 976 138 880 64 165 74 715
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 565 207 358 2 353 961 1 392
Centria ammattikorkeakoulu 834 351 483 3 367 1 578 1 789
Diakonia-ammattikorkeakoulu 886 139 747 3 087 520 2 567
Haaga-Helia yrkeshögskola 2 578 995 1 583 10 060 4 037 6 023
Humanistinen ammattikorkeakoulu 425 99 326 1 453 318 1 135
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 776 863 913 6 854 3 471 3 383
Högskolan på Åland 166 98 68 592 382 210
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 801 877 924 7 026 3 439 3 587
Kajaanin ammattikorkeakoulu 592 270 322 2 181 1 069 1 112
Karelia-ammattikorkeakoulu 987 462 525 3 834 1 896 1 938
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 740 317 423 2 755 1 212 1 543
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 283 604 679 4 214 1 963 2 251
Lahden ammattikorkeakoulu 1 312 538 774 5 205 2 066 3 139
Laurea-ammattikorkeakoulu 2 209 627 1 582 7 745 2 527 5 218
Metropolia ammattikorkeakoulu 4 463 2 401 2 062 16 333 9 127 7 206
Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 315 574 741 4 322 1 971 2 351
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 258 1 073 1 185 7 866 3 749 4 117
Poliisiammattikorkeakoulu - - - 88 74 14
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 866 387 479 3 251 1 604 1 647
Saimaan ammattikorkeakoulu 800 299 501 3 072 1 231 1 841
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 489 660 829 5 650 2 648 3 002
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 692 774 918 6 230 2 847 3 383
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 292 571 721 4 925 2 340 2 585
Tampereen ammattikorkeakoulu 2 598 1 264 1 334 9 630 4 830 4 800
Turun ammattikorkeakoulu 2 730 1 177 1 553 9 688 4 592 5 096
Vaasan ammattikorkeakoulu 824 430 394 3 310 1 772 1 538
Yrkeshögskolan Novia 1 030 478 552 3 789 1 941 1 848

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2013, Tabellbilaga 3. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter yrkeshögskola 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tau_003_sv.html