Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2014

Utbildningslandskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Hela landet totalt 38 574 17 198 21 376 138 682 64 185 74 497
Fasta Finland totalt 38 404 17 092 21 312 138 129 63 832 74 297
Nyland 10 354 4 265 6 089 38 813 17 016 21 797
Egentliga Finland 2 985 1 319 1 666 11 007 5 078 5 929
Satakunta 1 732 774 958 6 089 2 773 3 316
Egentliga Tavastland 1 577 698 879 6 111 2 900 3 211
Birkaland 2 982 1 482 1 500 10 405 5 404 5 001
Päijänne-Tavastland 1 467 582 885 5 525 2 271 3 254
Kymmenedalen 1 372 640 732 4 334 2 024 2 310
Södra Karelen 872 319 553 3 088 1 226 1 862
Södra Savolax 1 534 622 912 4 880 2 119 2 761
Norra Savolax 1 973 851 1 122 6 494 2 896 3 598
Norra Karelen 1 092 523 569 3 932 1 925 2 007
Mellersta Finland 2 041 975 1 066 7 379 3 581 3 798
Södra Österbotten 1 360 632 728 5 057 2 437 2 620
Österbotten 1 611 880 731 5 707 3 102 2 605
Mellersta Österbotten 537 253 284 1 875 836 1 039
Norra Österbotten 2 582 1 223 1 359 9 314 4 400 4 914
Kajanaland 639 323 316 2 210 1 124 1 086
Lappland 1 694 731 963 5 909 2 720 3 189
Åland totalt 170 106 64 553 353 200
Åland 170 106 64 553 353 200

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2014, Tabellbilaga 2. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2014/02/akop_2014_02_2014-11-14_tau_002_sv.html