Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2014

Ammattikorkeakoulu Uudet opiskelijat, yhteensä Uudet opiskelijat, miehet Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat, yhteensä Opiskelijat, miehet Opiskelijat, naiset
Yhteensä 38 574 17 198 21 376 138 682 64 185 74 497
Centria ammattikorkeakoulu 860 425 435 3 220 1 517 1 703
Diakonia-ammattikorkeakoulu 751 112 639 2 969 493 2 476
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2 715 1 058 1 657 10 183 4 063 6 120
Humanistinen ammattikorkeakoulu 470 109 361 1 517 343 1 174
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 784 845 939 6 841 3 425 3 416
Högskolan på Åland 170 106 64 553 353 200
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 953 950 1 003 7 100 3 509 3 591
Kajaanin ammattikorkeakoulu 639 323 316 2 210 1 124 1 086
Karelia-ammattikorkeakoulu 1 092 523 569 3 857 1 904 1 953
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 372 640 732 4 334 2 024 2 310
Lahden ammattikorkeakoulu 1 338 533 805 5 034 2 021 3 013
Lapin ammattikorkeakoulu 1 694 731 963 5 844 2 698 3 146
Laurea-ammattikorkeakoulu 2 181 692 1 489 7 611 2 466 5 145
Metropolia ammattikorkeakoulu 4 190 2 108 2 082 16 181 8 908 7 273
Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 412 611 801 4 437 2 063 2 374
Oulun ammattikorkeakoulu 2 228 1 058 1 170 7 983 3 818 4 165
Poliisiammattikorkeakoulu 80 55 25 160 122 38
Saimaan ammattikorkeakoulu 872 319 553 3 088 1 226 1 862
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 637 763 874 5 757 2 740 3 017
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 914 839 1 075 6 321 2 868 3 453
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 360 632 728 5 077 2 438 2 639
Tampereen ammattikorkeakoulu 2 695 1 280 1 415 9 495 4 756 4 739
Turun ammattikorkeakoulu 2 505 1 178 1 327 9 299 4 490 4 809
Vaasan ammattikorkeakoulu 940 531 409 3 293 1 811 1 482
Yrkeshögskolan Arcada 627 251 376 2 390 988 1 402
Yrkeshögskolan Novia 1 095 526 569 3 928 2 017 1 911

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2014, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2014/02/akop_2014_02_2014-11-14_tau_003_fi.html