Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutustyypin, koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Koulutustyyppi Tutkinnot, yhteensä Tutkintoja yhteensä, miehet Tutkintoja yhteensä, naiset
Tutkintoja, koulutusalat yhteensä 25 002 9 472 15 530
  Humanistinen ja kasvatusala 342 66 276
Kulttuuriala 1 963 540 1 423
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 5 331 1 745 3 586
Luonnontieteiden ala 902 647 255
Tekniikan ja liikenteen ala 5 859 4 869 990
Luonnonvara- ja ympäristöala 626 279 347
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 350 1 023 7 327
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 594 276 1 318
Muu koulutus 35 27 8
Ammattikorkeakoulututkinto (nuorten koulutus) Yhteensä 18 685 7 520 11 165
Humanistinen ja kasvatusala 242 49 193
Kulttuuriala 1 644 469 1 175
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 3 891 1 407 2 484
Luonnontieteiden ala 671 523 148
Tekniikan ja liikenteen ala 4 611 3 858 753
Luonnonvara- ja ympäristöala 487 225 262
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5 923 757 5 166
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 216 232 984
Ammattikorkeakoulututkinto (aikuiskoulutus) Yhteensä 4 202 1 273 2 929
Humanistinen ja kasvatusala 71 11 60
Kulttuuriala 242 51 191
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 893 194 699
Luonnontieteiden ala 157 90 67
Tekniikan ja liikenteen ala 771 620 151
Luonnonvara- ja ympäristöala 112 48 64
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1 673 205 1 468
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 248 27 221
Muu koulutus 35 27 8
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yhteensä 2 115 679 1 436
Humanistinen ja kasvatusala 29 6 23
Kulttuuriala 77 20 57
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 547 144 403
Luonnontieteiden ala 74 34 40
Tekniikan ja liikenteen ala 477 391 86
Luonnonvara- ja ympäristöala 27 6 21
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 754 61 693
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 130 17 113

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2014, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutustyypin, koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2014/akop_2014_2015-04-16_tau_001_fi.html