Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 16.4.2015

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa suoritettiin 25 000 tutkintoa, vajaan prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 22 900, joista nuorten koulutuksessa 18 700 ja aikuiskoulutuksessa 4 200. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 2 100, lähes 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2006–2014

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2006–2014

Naiset suorittivat yli 60 prosenttia kaikista ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin eniten, 33 prosenttia, tutkintoja, joista oli naisten suorittamia 88 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 23 prosenttia. Näistä tutkinnoista neljä viidestä oli miesten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja suoritettiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 21 prosenttia.

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 36 prosenttia ja seuraavaksi eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 26 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 68 prosenttia oli naisten suorittamia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Vuonna 2014 ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) oli 4 vuotta. Nuorille suunnatusta ammattikorkeakoulukoulutuksesta nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, kolmessa ja puolessa vuodessa. Pisimmät valmistumisajat nuorten koulutuksessa olivat tekniikan alan opiskelijoilla, 5 vuotta. Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli opiskeluajoissa on mukana myös poissaololukukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella.

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, 2 660 tutkintoa, ja vähiten Poliisiammattikorkeakoulussa, 35 tutkintoa. Tarkempia tietoja ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen mukaan löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2014/akop_2014_2015-04-16_tie_001_fi.html