Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 18.4.2018

Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade ungefär 129 000 personer år 2017 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och något drygt 12 000 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt avlades 23 500 yrkeshögskoleexamina och 2 800 högre yrkeshögskoleexamina. Antalet studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade med nästan 11 procent och antalet examina med omkring 10 procent jämfört med året innan. Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen visade inga större förändringar i antalet studerande och examina.

Studerande och examina vid yrkeshögskolor 2002–2017

Studerande och examina vid yrkeshögskolor 2002–2017

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2017/akop_2017_2018-04-18_tie_001_sv.html