Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.6.2005

Kotitalouksien tulot kasvoivat nopeimmin Ahvenanmaalla ja Itä-Suomessa vuonna 2003

Kotitalouksien ensitulot ja käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat nopeimmin Ahvenanmaalla ja Itä-Suomen suuralueella vuonna 2003. Myös Pohjois-Suomen suuralueella kotitaloustulot kasvoivat nopeammin kuin maassa keskimäärin. Maakunnittain tarkasteltuna kasvu oli voimakkainta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Savossa. Kotitaloustulojen alueittaiset erot kaventuivat nyt kolmantena vuonna peräkkäin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietoihin.

Itä- ja Pohjois-Suomen kotitaloustulojen kasvu selittyy merkittävin osin palkansaajakorvausten kasvusta ja samanaikaisesta hitaasta väestönkasvusta tai jopa väestön vähenemisestä. Etelä-Suomessa palkansaajakorvaukset kasvoivat hitaasti ja väestönkasvu oli voimakkaampaa. Palkansaajakorvauksiin luetaan palkat, palkkiot, sosiaaliturvamaksut sekä tulot optioista. Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla omaisuustulojen sekä omistusasumisesta saatavan laskennallisen toimintaylijäämän kasvu oli nopeinta.

Käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat vuonna 2003 eniten Pohjois-Lapin, Loimaan, Varkauden, Pohjois-Satakunnan ja Kehys-Kainuun seutukunnassa. Härmänmaalla käytettävissä olevat tulot laskivat, mikä johtui vertailuvuoden 2002 poikkeuksellisen korkeista omaisuuden myyntitulojen kertaluonteisista luovutusvoitoista. Tämä lasku heijastui myös maakuntatasolle, koko Etelä-Pohjanmaan ensitulot henkeä kohden pienenivät. Heikoimmin käytettävissä tulot henkeä kohden kehittyivät Kärkikuntien, Sisä-Savon, Vakka-Suomen, Länsi-Saimaan sekä Äänekosken seutukunnassa.

Käytettävissä oleva tulo henkeä kohden seutukunnittain 2003*

Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote.

Lähde: Aluetilinpito 1995-2003*. Kotitalouksien aluetilit. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Koutaniemi (09) 1734 2646, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat

Päivitetty 8.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien aluetilit [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akoti/2003/akoti_2003_2005-06-08_tie_001.html