Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Ammattijulkaisuja seurataan ahkerasti

Vuonna 2006 useampi kuin neljä viidestä (84 prosenttia) 18–64-vuotiaasta palkansaajasta ilmoitti seuraavansa jotain ammattijulkaisua. Eniten seurattiin ammattiliiton tai keskusjärjestön julkaisemia lehtiä sekä muuta oman alan ammattilehdistöä (kuvio 8). Näitä seurasi noin kuusi palkansaajaa kymmenestä. Ammattikirjallisuutta seurasi vähän alle puolet palkansaajista. Ammattijulkaisujen seuraaminen on pysytellyt samalla tasolla kuin mitä se oli vuosituhannen alussa.

Vähiten ammattijulkaisuja seurasivat nuoret alle 25-vuotiaat palkansaajat. Heistä 59 prosenttia ilmoitti seuraavansa ammattijulkaisuja säännöllisesti ja heitä vanhemmista noin 82–90 prosenttia.

Ammattijulkaisuja seurasivat keskimääräistä useammin pitkän pohjakoulutuksen saaneet, naiset ja ylemmät toimihenkilöt. Kaikki nämä ryhmät seurasivat oman alansa ammattikirjallisuutta muita palkansaajia useammin. Tämän lisäksi naiset seurasivat ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen lehtiä ja ylemmät toimihenkilöt oman alansa ammattilehtiä useammin kuin muut palkansaajat. Korkea-asteen koulutuksen omaavat seurasivat kaikkia ammattijulkaisuja useammin kuin keski- tai perusasteen tutkinnon suorittaneet.

Kuvio 8. Ammattijulkaisujen säännöllinen seuraaminen sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Kuvio 8. Ammattijulkaisujen säännöllinen seuraaminen sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet 2006, 3. Ammattijulkaisuja seurataan ahkerasti . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/03/aku_2006_03_2008-06-03_kat_003_fi.html