Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Mahdollisuus saada henkilöstökoulutusta 70 prosentilla palkansaajista

Useampi kuin kaksi kolmesta palkansaajasta (70 prosenttia) arvioi itsellään olevan vähintäänkin kohtalaiset mahdollisuudet saada työnantajan tukemaa ammattitaitoa kehittävää tai uraa edistävää koulutusta. Hyviksi mahdollisuutensa arvioi useampi kuin joka kolmas (35 prosenttia) 18–64-vuotias palkansaaja. Määrä on viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosituhannen alussa. Miesten ja naisten arviot omista mahdollisuuksistaan saada koulutusta eivät poikenneet toisistaan.

Nuoret, alle 25-vuotiaat palkansaajat arvioivat mahdollisuutensa saada työnantajan tukemaa koulutusta huonommiksi kuin tätä vanhemmat. Ylemmät toimihenkilöt, pitkän pohjakoulutuksen saaneet, pysyvässä työsuhteessa olevat sekä valtiosektorilla työskentelevät arvioivat mahdollisuutensa saada tällaista koulutusta keskimääräistä paremmiksi. Ylemmistä toimihenkilöistä 86 prosenttia arvioi mahdollisuutensa vähintäänkin kohtalaisiksi. Alemmista toimihenkilöistä oli tätä mieltä kolme neljästä ja työntekijöistä hiukan useampi kuin joka toinen.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista vähintään kohtalaisiksi mahdollisuutensa arvioi neljä palkansaajaa viidestä, keskiasteen tutkinnon suorittaneista kaksi kolmesta ja pelkän perusasteen suorittaneista kolme viidestä 18–64-vuotiaasta palkansaajasta (kuvio 9).

Kuvio 9. Mahdollisuudet saada työnantajan kustantamaa ammattitaitoa kehittävää tai uraa edistävää koulutusta koulutusasteen mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Kuvio 9. Mahdollisuudet saada työnantajan kustantamaa ammattitaitoa kehittävää tai uraa edistävää koulutusta koulutusasteen mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Joka kolmannella paljon mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstökoulutukseen

Joka kolmas 18–64-vuotias palkansaaja arvioi itsellään olevan erittäin tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaista koulutusta työnantaja tukee tai järjestää. Vuosituhannen alussa näin arvioivien määrä oli seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi.

Pitkän pohjakoulutuksen saaneet ja ylemmät toimihenkilöt kokivat pystyvänsä vaikuttamaan henkilöstökoulutukseen keskimääräistä useammin. Heistä joka toinen arvioi omaavansa ainakin melko paljon vaikutusmahdollisuuksia. Keski- ja perusasteen suorittaneilla vastaavat osuudet olivat 28 ja 21 prosenttia. Alemmista toimihenkilöistä paljon vaikutusmahdollisuuksia koki omaavansa 38 prosenttia ja työntekijöistä joka kuudes.

Keskimääräistä paremmiksi vaikutusmahdollisuutensa kokivat pysyvässä työsuhteessa olevat ja valtiosektorilla työskentelevät. Sen sijaan henkilön sukupuolella ja iällä ei ollut vaikutusta koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet 2006, 4. Mahdollisuus saada henkilöstökoulutusta 70 prosentilla palkansaajista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/03/aku_2006_03_2008-06-03_kat_004_fi.html