Deltagande i vuxenutbildning 2006, Europeisk jämförelse

2006
Europeisk jämförelse
Offentliggöranden