Deltagande i vuxenutbildning 2006, Finländare på kultur- och idrottsevenemang

2006
Finländare på kultur- och idrottsevenemang
Offentliggöranden