Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Aikuiskoulutuksen sisältö

Vuosina 2006 ja 2012 olivat liiketalous- ja oikeustieteet sekä palveluihin ja harrastuksiin liittyvät koulutukset yleisimpiä aikuiskoulutuksen aiheita. Kaikkien aihealueiden osuudet ovat laskeneet jonkin verran, koska aikuiskoulutuskurssien määrät henkeä kohden ovat vähentyneet vuodesta 2006. Esimerkiksi vuonna 2012 tietotekniikkaan liittyvää koulutusta sai joka kymmenes aikuiskoulutukseen osallistunut 18–64-vuotias, kun vielä vuonna 2006 tällaista koulutusta sai joka viides.

Kuvio 1.1 Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet)

Kuvio 1.1 Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet)
Huom! Osallistumisosuuksia yhteen laskemalla ei päädytä 100 prosenttiin, koska sama osallistuja laskettiin lukuun niin monta kertaa kuin hänellä oli eri sisältöalueiden koulutuskokonaisuuksia.

Tarkasteltaessa aikuiskoulutuksen sisältöjen jakautumista kursseittain, ei muutoksia ole kuudessa vuodessa juurikaan tapahtunut (taulukko 1.1). Lähes joka neljäs käyty aikuiskoulutuskurssi liittyi liiketalous- ja oikeustieteisiin ja lähes joka viides kurssi liittyi palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan. Kolmanneksi yleisin aikuiskoulutuksen aihealue oli terveys- ja sosiaaliala (ml. hyvinvointi), sillä 14 prosenttia kaikista käydyistä kursseista käsitteli näitä aiheita.

Vuonna 2012 lähes joka kymmenes käydyistä kursseista liittyi tekniikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen tai tietotekniikkaan. Kun tekniikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen liittyvien kurssien osuudet pysyivät vuoden 2006 tasolla, laski tietotekniikkakurssien osuus kuudessa vuodessa kolme prosenttiyksikköä. Noin viisi prosenttia käydyistä kursseista oli vieraita kieliä .

Taulukko 1.1 Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2006 ja 2012 (osuudet kursseista)

Koulutussisältö 2006 2012
  osuus % osuus %
Liiketalous- ja oikeustieteet 23 23
Palvelut, harrastukset ja turvallisuusala 18 18
Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi 15 14
Tekniikka, tuotanto ja rakentaminen 9 9
Tietotekniikka 11 8
Taideaineet 7 8
Vieraat kielet 5 5
Kasvatustieteet 4 4
Muut aineet 8 11
Yhteensä 100 100

Liiketalous- ja oikeustieteiden koulutukset liittyivät eniten työelämään (37 prosenttia aihealueen kursseista) ja johtamiseen ja hallinnointiin (27 prosenttia aihealueen kursseista). Joka kymmenes kurssi liittyi oikeustieteisiin sekä tukku- ja vähittäiskauppaan.

Palvelut, harrastukset ja turvallisuusalan koulutukset koostuivat urheilu- sekä liikuntakursseista (32 prosenttia aihealueen kursseista) sekä työsuojelua ja työturvallisuutta koskevista kursseista (26 prosenttia aihealueen kursseista). Myös turvallisuusala yleensä (16 prosenttia aihealueen kursseista) sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut olivat keskeisiä aihealueen sisältöjä (12 prosenttia aihealueen kursseista).

Terveyden- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin kursseista 45 prosenttia liittyi terveyden- ja sairaudenhoitoon. Sosiaalihuoltoa ja ohjausta käsitteli 12 sekä lastenhoitoa ja -kasvatusta 13 prosenttia aihealueen kursseista. Lääketiedettä oli 10 prosenttia ja terapiaa ja kuntoutusta 8 prosenttia aihealueen kursseista.

Tekniikan, tuotannon ja rakentamisen koulutukset liittyivät eniten elektroniikkaan ja automaatioon sekä rakennus- tai maanmittaustekniikkaan (19 ja 18 prosenttia aihealueen kursseista).


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 09 1734 2488 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 2488), Timo Ruuskanen 09 1734 3620 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3620), Tarja Seppänen 09 1734 3220 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3220), aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2012, 1. Aikuiskoulutuksen sisältö . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2012/02/aku_2012_02_2014-05-28_kat_001_fi.html