Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Työhön tai ammattiin liittyvässä aikuiskoulutuksessa lähes puolet työvoimaan kuuluvista

Suurin osa saadusta aikuiskoulutuksesta oli ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvistä syistä. Vuonna 2017 oli tällaisessa koulutuksessa työvoimasta (työssä käyvistä ja työttömistä) 1,2 miljoonaa eli 48 prosenttia. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuminen on vähentynyt vuodesta 2012 kuusi prosenttiyksikköä.

Naiset osallistuivat työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen aktiivisemmin kuin miehet. Heistä 53 prosenttia oli osallistunut tämän tyyppisiin opintoihin, kun miehistä niitä harjoitti 44 prosenttia työvoimasta. Ero naisten ja miesten osallistumisosuuksissa on pienentynyt vuoden 2012 neljästätoista prosenttiyksiköstä yhdeksään prosenttiyksikköön vuonna 2017.

Kuvio 2. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias työvoima), %

Kuvio 2. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias työvoima), %

Työssäkäyvät osallistuivat ammattiin tai työhön liittyvään koulutukseen työttömiä enemmän. Vuonna 2017 oli työssä olevista osallistunut koulutukseen 53 prosenttia ja työttömistä 19 prosenttia.

Eniten työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen osallistuivat 25–54-vuotiaat työvoimaan kuuluvat. Heistä noin joka toinen oli osallistunut tällaiseen koulutukseen vuonna 2017. Muita ikäryhmiä vähemmän työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen osallistuivat alle 25-vuotiaat sekä 55 vuotta täyttäneet.

Taulukko 2. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 ikäryhmän mukaan (18–64-vuotias työvoima) % ja osallistuneita työvoimasta (tuhatta) 2017

  1990 1995 2000 2006 2012    2017
    %   %   %   %   %   % 1 000
18–24-vuotiaat  36  27  41  36  48   40  68
25–34-vuotiaat 50 44 56 54 57 55 288
35–44-vuotiaat 48 45 56 57 61 53 315
45–54-vuotiaat 44 47 52 54 55 49 318
55–64-vuotiaat 27 33 34 40 41 36 202
Yhteensä 44 43 51 51 54 48 1 191

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, 2. Työhön tai ammattiin liittyvässä aikuiskoulutuksessa lähes puolet työvoimaan kuuluvista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/01/aku_2017_01_2018-01-12_kat_002_fi.html