Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Henkilöstökoulutukseen osallistumisasteet, koulutuspäivien keskiarvo osallistujaa kohden sekä koulutuspäivien määrä (odotusarvo) palkansaajaa kohden vuonna 2017 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

  Osallistumisaste % Koulutuspäivien keskiarvo koulutukseen osallistunutta kohden Koulutuspäivien odotusarvo palkansaajaa kohden 1)
Ikä      
18–24-vuotiaat  48 13,5  6,5
25–34-vuotiaat 59 10,7 6,3
35–44-vuotiaat 55 8,2 4,5
45–54-vuotiaat 56 6,4 3,6
55–64-vuotiaat 44 5,0 2,2
Sukupuoli      
Miehet 49 8,6 4,2
Naiset 58 7,4 4,3
Sosioekonominen asema      
Ylempi toimihenkilö 67 8,2 5,5
Alempi toimihenkilö 56 7,1 4,0
Työntekijä 35 7,4 2,6
Koulutusaste      
Perusaste 31 10,6 3,3
Keskiaste 49 8,6 4,2
Korkea-aste 64 7,2 4,6
Yrityksen koko      
1-49 henkeä 50 8,4 4,2
50–99 henkeä 55 6,0 3,3
100–249 henkeä 57 8,6 4,9
250–499 henkeä 61 5,4 3,3
Vähintään 500 henkeä 62 7,6 4,7
Työnantajatyyppi      
Valtiosektori 68 8,2 5,6
Kuntasektori 63 7,0 4,4
Yksityissektori 47 8,7 4,1
Kuntaryhmä      
Kaupunkimainen 56 8,8 4,9
Taajaan asuttu 45 6,9 3,1
Maaseutumainen 46 4,6 2,1
Yhteensä 53 8,1 4,3
1) Koulutuspäivien määrä joukolle (i) saadaan kaavalla, jossa koulutuspäivien keskiarvo kerrotaan osallistumistodennäköisyydellä: Koulutuspäivien määrä luokassa i = (Koulutukseen osallistuneiden määrä luokassa i / Luokkaan i kuuluvien henkilöiden määrä) * Koulutukseen osallistuneiden koulutuspäivien keskiarvo luokassa i

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ruuskanen 029 551 3620, Helena Niemi 029 551 2488, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen kesto 2017, Liitetaulukko 1. Henkilöstökoulutukseen osallistumisasteet, koulutuspäivien keskiarvo osallistujaa kohden sekä koulutuspäivien määrä (odotusarvo) palkansaajaa kohden vuonna 2017 (18–64-vuotiaat palkansaajat) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/02/aku_2017_02_2018-05-09_tau_001_fi.html