Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöstökoulutuksessa opiskellaan liiketaloutta ja oikeustieteitä

Joka viides 18–64-vuotias palkansaaja, yhteensä noin 370 000 henkilöä, oli saanut vuonna 2017 liiketalous- ja oikeustieteellistä henkilöstökoulutusta. Palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyvää koulutusta sai 260 000 palkansaajaa, ja terveydenhoitoalan koulutusta 229 000 palkansaajaa. Tekniikkaa, tuotantoa ja rakentamista opiskeli työnantajan tukemana 150 000 palkansaajaa ja lähes yhtä moni tietotekniikkakoulutusta vuonna 2017.

Samat koulutuksen sisällöt kuin kaikessa aikuiskoulutuksessa, ovat miesten ja naisten keskuudessa suosittuja (kuvio 2.1). Suurimmat erot sukupuolten välillä ovat naisvaltaisissa terveys- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin koulutuksissa (ero 22 prosenttiyksikköä) sekä miesvaltaisissa tekniikan, tuotannon ja rakentamisen koulutuksissa (ero 20 prosenttiyksikköä). Myös palveluihin, harrastuksiin, turvallisuusalaan liittyvät koulutukset ovat miesten suosiossa (ero 13 prosenttiyksikköä).

Kuvio 2.1 Henkilöstökoulutuksen sisältö sukupuolen mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet palkansaajat)

Kuvio 2.1 Henkilöstökoulutuksen sisältö sukupuolen mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet palkansaajat)
Huom! Mukana vain yleisimpiä sisältöalueita. Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Tarkasteltaessa henkilöstökoulutuksen sisältöjen jakautumista kursseittain, ovat muutokset vuosien 2012 ja 2017 välillä vähäisiä (taulukko 2.1). Lähes kaikkien aihealueiden kurssien osuudet ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet yhdestä kahteen prosenttiyksikköä. Poikkeuksena on terveys-, sosiaalialan ja hyvinvointiin liittyvien kurssien osuus, jossa kasvua on kaksi prosenttiyksikköä.

Taulukko 2.1 Henkilöstökoulutuksen sisältö vuosina 2012 ja 2017 (osuudet kursseista)

Koulutussisältö    2012    2017
  osuus % osuus %
Liiketaloustieteet ja oikeustieteet 29 27
Palvelut, harrastukset ja turvallisuusala 17 17
Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi 15 17
Tekniikka, tuotanto, rakentaminen 10 10
Tietotekniikka 10 9
Kasvatustieteet 4 4
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 3 3
Vieraat kielet 3 2
Taideaineet 3 1
Muut aineet yhteensä 6 10
Yhteensä 100 100

Liiketalous- ja oikeustieteiden koulutuksissa suurimmat sisältöalueet olivat johtamiseen ja hallinnointiin (33 prosenttia aihealueen kursseista) ja työelämään (30 prosenttia aihealueen kursseista) liittyvät kurssit. Tukku- ja vähittäiskaupan kursseja oli 12 prosenttia.

Palvelut, harrastukset ja turvallisuusalan koulutukset koostuivat pitkälti työsuojelua ja työturvallisuutta koskevista kursseista (36 prosenttia aihealueen kursseista) sekä turvallisuusalan koulutuksista yleensä (24 prosenttia aihealueen kursseista). Urheilu- ja liikuntakurssien osuus tässä ryhmässä oli 7 prosenttia.

Terveyden- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin kursseista 48 prosenttia liittyi terveyden- ja sairaudenhoitoon. Lääketieteen kursseja näistä oli 16 prosenttia ja lastenhoitoon ja –kasvatukseen liittyviä kursseja 11 prosenttia.

Tekniikan, tuotannon ja rakentamisen kursseista joka neljäs käsitteli elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Seuraavaksi yleisempiä koulutuksen sisältöjä olivat sähkö- ja energiatekniikka sekä rakennus- ja maanmittaustekniikka (16 ja 15 prosenttia luokan kursseista). Auto- ja kuljetusvälinetekniikkaan liittyi tämän luokan kursseista 13 prosenttia.


Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen sisältö 2017, 2. Henkilöstökoulutuksessa opiskellaan liiketaloutta ja oikeustieteitä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/03/aku_2017_03_2018-10-04_kat_002_fi.html