Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Harrastustavoitteisesti opiskellaan taideaineita

Suosituin harrastustavoitteisen aikuiskoulutuksen sisältö on jo pitkään ollut taideaineet. Niihin liittyvillä kursseilla oli ollut useampi kuin joka neljäs harrastustavoitteisessa koulutuksessa ollut 18–64-vuotias vuonna 2017. Vieraita kieliä opiskeli sekä ja urheilu- ja liikuntakursseille osallistui joka viides (kuvio 3.1).

Suurin muutos viidessä vuodessa on tapahtunut kielten opiskelussa, jossa kasvua oli 10 prosenttiyksikköä. Taideaineiden osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä. Eniten laskua oli liiketalous- ja oikeustieteen koulutuksiin osallistumisessa, 6 prosenttiyksikköä. Tietotekniikkaan liittyvän koulutuksen sisällöt vähentyivät kolme prosenttiyksikköä viidessä vuodessa.

Kuvio 3.1 Muu kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2012 ja 2017 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)

Kuvio 3.1 Muu kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2012 ja 2017 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)
Huom! Mukana vain yleisimpiä sisältöalueita. Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Vuonna 2017 harrastustavoitteisessa aikuiskoulutuksessa taideaineita opiskeli 100 000 henkeä (51 % musiikki/esittävät taiteet ja 33 % käsi-ja taidetyö), vieraita kieliä 80 000 ja liikuntaa ja urheilua puolestaan 77 000 aikuista.

Terveys- ja sosiaalialaa sekä hyvinvointiin liittyvillä kursseilla opiskeli 29 000 henkeä ja lähes yhtä paljon opiskeli liiketalous- ja oikeustieteitä, noin 28 000 henkeä.

Taideaineet ovat erityisesti naisten suosiossa. Eroa sukupuolten välillä on näille kursseille osallistuneissa kymmenen prosenttiyksikköä naisten eduksi. Naiset harrastivat miehiä useammin myös urheilua ja liikuntaa (kuvio 3.2). Miehet ja naiset olivat lähes yhtä aktiivisia vieraiden kielten opiskelijoita.

Kuvio 3.2 Muun kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuonna 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)

Kuvio 3.2 Muun kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuonna 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)
Huom! Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen sisältö 2017, 3. Harrastustavoitteisesti opiskellaan taideaineita . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/03/aku_2017_03_2018-10-04_kat_003_fi.html