Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Työantajan tukemaan aikuiskoulutukseen (henkilöstökoulutukseen) osallistuminen koulutuksen sisällön mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotiaat ko. koulutukseen osallistuneet palkansaajat)

Koulutuksen sisältö 1) Liiketalous- ja oikeus- tieteet Palvelut, harrastukset, turvallisuusala Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi Tekniikka, tuotanto ja rakentaminen Tieto- tekniikka Kasvatus- tieteet Yhteiskunta- ja käyttäytymis- tieteet Vieraat kielet Taide Osallistuneet yhteensä
  % % % % % % % % % %
Ikä                    
18–24-vuotiaat .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18
25–34-vuotiaat 38 21 25 17 11 4 5 3 2 242
35–44-vuotiaat 39 24 22 16 19 6 6 3 4 286
45–54-vuotiaat 36 30 23 14 16 7 6 5 3 307
55–64-vuotiaat 36 25 19 14 15 6 4 2 1 219
Sukupuoli                    
Miehet 36 33 11 26 14 3 4 4 2 476
Naiset 37 20 33 6 15 8 6 3 4 596
Sosioekonominen asema                    
Ylemmät toimihenkilöt 42 14 14 15 22 10 9 5 5 443
Alemmat toimihenkilöt 40 22 37 10 14 4 3 4 2 427
Työntekijät 17 58 11 25 4 0 2 1 2 183
Muu tai tuntematon .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19
Koulutusaste                    
Perusaste 29 41 17 17 13 . 3 2 2 53
Keskiaste 28 38 24 18 9 3 2 3 2 396
Korkea-aste 44 15 23 13 19 8 8 5 3 623
Kuntaryhmä                    
Kaupunkimainen 40 25 23 15 16 6 6 4 3 818
Taajaan asuttu 28 32 21 15 10 5 4 3 4 137
Maaseutumainen 25 28 21 19 12 4 3 1 3 117
Kaikki 37 26 23 15 15 5 5 4 3 1 072
Yhteensä (N) 367 713 260 699 228 521 152 322 146 796 54 422 51 869 36 601 28 392 1 004 137
1) Mukana vain yleisimpiä sisältöalueita. Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen sisältö 2017, Liitetaulukko 2. Työantajan tukemaan aikuiskoulutukseen (henkilöstökoulutukseen) osallistuminen koulutuksen sisällön mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotiaat ko. koulutukseen osallistuneet palkansaajat) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/03/aku_2017_03_2018-10-04_tau_002_fi.html