Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutuksen sisällön mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotias ko. koulutukseen osallistunut väestö, pl. opiskelijat ja varusmiehet)

Koulutuksen sisältö 1) Taide Vieraat kielet Urheilu, liikunta Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi Liiketalous- ja oikeustieteet Palvelut Maatalous Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet Osallistuneet yhteensä
  % % % % % % % % %
Ikä                  
18–24-vuotiaat .. .. .. .. .. .. .. ... 8
25–34-vuotiaat 14 25 16 7 7 5 2 8 73
35–44-vuotiaat 24 19 23 10 10 5 8 3 117
45–54-vuotiaat 31 13 23 11 7 6 3 3 105
55–64-vuotiaat 41 27 18 3 4 4 3 1 114
Sukupuoli                  
Miehet 20 20 17 7 8 4 2 5 125
Naiset 30 21 22 8 7 5 5 3 292
Sosioekonominen asema                  
Maatalousyrittäjät .. .. .. .. .. .. .. .. 5
Muut yrittäjät .. .. .. .. .. .. .. .. 21
Ylemmät toimihenkilöt 32 20 21 9 6 5 4 3 143
Alemmat toimihenkilöt 20 17 26 8 5 4 3 6 125
Työntekijät 17 23 10 4 11 8 5 4 34
Eläkeläiset 44 33 21 7 3 3 9 . 33
Muu tai tuntematon 26 19 15 8 11 4 3 5 56
Koulutusaste                  
Perusaste 20 25 9 9 22 4 . 3 27
Keskiaste 28 21 21 6 4 5 3 4 127
Korkea-aste 28 20 22 8 7 5 5 4 263
Kuntaryhmä                  
Kaupunkimainen 25 23 20 8 8 5 4 5 298
Taajaan asuttu 27 22 21 7 9 5 2 3 56
Maaseutumainen 35 10 21 6 3 6 6 . 63
Kaikki 27 21 20 7 7 5 4 4 417
Yhteensä (N) 103 307 80 228 77 251 28 678 28 294 18 956 15 206 14 738 385 562
1) Mukana vain yleisimpiä sisältöalueita. Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen sisältö 2017, Liitetaulukko 3. Muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutuksen sisällön mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotias ko. koulutukseen osallistunut väestö, pl. opiskelijat ja varusmiehet) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/03/aku_2017_03_2018-10-04_tau_003_fi.html