Tabellbilaga 1. Deltagande i vuxenutbildning efter ålder åren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 och 2017 (befolkning i åldern 18–64 år). Antal deltagare av befolkningen (tusen) 2017

  1990 1995 2000 2012    2017
    %   %   %   %   % 1 000
18–24-åringar  43  42  49  43  39 181
25–34-åringar 55 53 62 58 57 398
35–44-åringar 57 54 62 61 56 375
45–54-åringar 48 54 56 56 52 379
55–64-åringar 25 31 33 37 35 261
Totalt 47 48 54 52 48 1 594

Källa: Deltagande i vuxenutbildning 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aet.statistics@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
2017, Tabellbilaga 1. Deltagande i vuxenutbildning efter ålder åren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 och 2017 (befolkning i åldern 18–64 år). Antal deltagare av befolkningen (tusen) 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2017/aku_2017_2018-01-12_tau_001_sv.html