Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Velkaantumistilasto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Tilastosta ilmenee yleisöluottojen jakaantuminen luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain ja maakunnittain sekä asuntoluottojen jakaantuminen maakunnittain.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen luottokanta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alkan/meta.html