Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Regionalräkenskaperna övergår till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt nationalräkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014. Finland övergick till det nya systemet i de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014. Som en del av nationalräkenskaperna övergår regionalräkenskaperna till ENS 2010 i samband med tidsserierna för åren 2000–2012 som publiceras 11.12.2014. Alla räkenskapsuppgifter baserar sig då på den nya metodhandboken om ENS 2010.

I och med revideringen uppdateras nationalräkenskapssystemet och blir därigenom aktuellare i förhållande till den nuvarande ekonomiska miljön och svarar på uppgiftsanvändarnas nya informationsbehov. Det nya ENS 2010 utvidgar bl.a. begreppet tillgångar till att omfatta utgifter för forskning och utveckling och ger bättre riktlinjer för statistikföring av globala produktionssätt.

Läs sammanfattningen om de ändringar som följer av revideringen på nationalräkenskapernas sidor.


Senast uppdaterad 11.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/altp_2014-12-11_uut_001_sv.html