Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 5 041 uutta yritystä. Näistä 1 276 (25,3 %) oli liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 1 039 (20,6 %) oli kaupan yrityksiä, 896 (17,8 %) rakennusalan yrityksiä ja 369 (7,3 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2003 toimintansa aloitti 4 810 uutta yritystä ja 4 517 uutta yritystä vuonna 2002.

Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 2,0 prosenttia. Vilkkainta aloittaminen oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (2,8 %) ja rakentamisessa (2,5 %).

Maakunnittaiset tiedot

Eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellemaalle (1 683), Pirkanmaalle (499) ja Varsinais-Suomeen (473). Suhteessa yrityskantaan vilkkainta aloittaminen oli Pirkanmaalla (2,3 %), Uudellamaalla (2,2 %) sekä Itä-Uudellamaalla ja Keski-Suomessa (molemmissa 2,1 %).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä aloitti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 838) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 444). Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 56,3 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus 28,6 prosenttia.

Lopettaneet yritykset vuoden 2004 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2004 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 536 yritystä. Näistä 1 244 (27,4 %) oli kaupan yrityksiä, 924 (20,4 %) liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 617 (13,6 %) rakennusalan yrityksiä ja 407 (9,0 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2003 toimintansa lopetti 4 364 yritystä ja vuonna 2002 vastaavasti 4 337 yritystä.

Yritysten lopettaminen suhteessa yrityskantaan oli vuoden 2004 toisella neljänneksellä keskimäärin 1,8 prosenttia. Vilkkainta lopettaminen oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (3,2 %).

Maakunnittaiset tiedot

Yrityksiä lopetettiin eniten Uudellamaalla (1 589), Pirkanmaalla (408) ja Varsinais-Suomessa (366). Suhteessa yrityskantaan lopettaminen oli vilkkainta Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla (molemmissa 2,1 %) sekä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa (molemmissa 1,9 %).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä lopetti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 318) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 515). Luonnollisten henkilöiden osuus lopettaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 51,1 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus oli 33,4 prosenttia.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain alkaen vuodesta 1986 StatFin -tilastopalvelusta.


Päivitetty 3.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2004, Aloittaneet yritykset vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2004/03/aly_2004_03_2005-02-03_kat_001.html