Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 749 uutta yritystä. Näistä 1 284 (27,0 %) oli liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 987 (20,8 %) oli kaupan yrityksiä, 784 (16,5 %) rakennusalan yrityksiä ja 302 (6,4 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2003 toimintansa aloitti 4 598 uutta yritystä ja 4 053 uutta yritystä vuonna 2002.

Vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 1,9 prosenttia. Vilkkainta aloittaminen oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (2,4 %) ja rakentamisessa (2,1 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 4. neljännes 2003 ja 2004, prosenttia

Maakunnittaiset tiedot

Eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellemaalle (1 648), Pirkanmaalle (467) ja Varsinais-Suomeen (396). Suhteessa yrityskantaan vilkkainta aloittaminen oli Uudellamaalla (2,2 %), Pirkanmaalla (2,1 %) ja Kanta-Hämeessä (2,0 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 4. neljännes 2003 ja 2004, prosenttia

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan kunnittain, 4. neljännes 2003 ja 2004, %. 11 eniten yrityksiä aloittanutta kuntaa

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä aloitti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 466) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 600). Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 51,9 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus 33,7 prosenttia.

Kuvio 4. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan oikeudellisen muodon mukaan, 4. neljännes 2003 ja 2004, prosenttia

Lopettaneet yritykset vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 968 yritystä. Näistä 1 274 (25,6 %) oli kaupan yrityksiä, 1 258 (25,3 %) liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 614 (12,4 %) rakennusalan yrityksiä ja 435 (8,8 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2003 toimintansa lopetti 4 194 yritystä ja vuonna 2002 vastaavana neljänneksenä 3 971 yritystä.

Yritysten lopettaminen suhteessa yrityskantaan oli vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 1,9 prosenttia. Vilkkainta lopettaminen oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (3,5 %). Lopettamistiedot kertyvät hitaammin kuin aloittamistiedot.

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 3. neljännes 2003 ja 2004, prosenttia

Maakunnittaiset tiedot

Yrityksiä lopetettiin eniten Uudellamaalla (2 208), Pirkanmaalla (388) ja Varsinais-Suomessa (379). Suhteessa yrityskantaan lopettaminen oli vilkkainta Uudellamaalla (2,9 %) ja Itä-Uudellamaalla (1,9 %) sekä Pirkanmaalla, Kainuussa ja Keski-Suomessa (kaikissa 1,7 %).

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 3. neljännes 2003 ja 2004, prosenttia

Kuvio 7. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan kunnittain, 3. neljännes 2003 ja 2004, %. 11 eniten yrityksiä lopettanutta kuntaa

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä lopetti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 340) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 963). Luonnollisten henkilöiden osuus lopettaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 47,1 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus oli 39,5 prosenttia.

Kuvio 8. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan oikeudellisen muodon mukaan, 3. neljännes 2003 ja 2004, prosenttia

Lisätietoja: Konkurssit päätoimialoittain vuodesta 1986.


Päivitetty 28.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2004, Aloittaneet yritykset vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2004/04/aly_2004_04_2005-04-28_kat_001.html