Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2003

Toimialoittaiset tiedot

Vuonna 2003 Suomessa aloitti 23 626 uutta yritystä, kun samaan aikaan lopetti 21 381 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 2 245 yritystä eli 0,9 % yrityskannasta. Vuoteen 2002 verrattuna sekä aloittaneiden että lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,4 ja lopettaneiden yritysten 4,4 prosenttia.

Kaupan toimialalla oli eniten sekä aloittaneita että lopettaneita yrityksiä. Vuonna 2003 kaupassa aloitti 5 899 uutta yritystä ja lopetti 5 574 yritystä. Yrityskannan nettokasvu kaupassa oli siten 325 yritystä eli 0,6 %. Vuoteen 2002 verrattuna kaupassa aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 25,9 ja lopettaneiden määrä 9,4 prosenttia.

Teollisuudessa vuonna 2003 yritysten määrän nettomuutos oli -467 yritystä eli -1,6 %. Yrityksiä aloitti 1 571 ja lopetti 2 038. Teollisuuden toimialoilla nettomuutos oli kauttaaltaan negatiivinen. Edelliseen vuoteen verrattuna teollisuudessa aloittaneiden yritysten määrä väheni 5,3 prosenttia. Lopettaneiden yritysten määrässä ei tapahtunut mainittavaa muutosta. Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä väheni kumi- ja muovituotteiden (-28,1 %) sekä kulkuneuvojen valmistuksessa (-25,3 %).

Rakentamisen toimialalla aloitti vuonna 2003 yhteensä 3 595 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 2 976. Yritysten määrän nettokasvu oli 619 yritystä eli 1,8 %. Edelliseen vuoteen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 1,5 ja lopettaneiden yritysten 0,6 prosentilla.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelu- sekä liike-elämän palveluyritysten toimialalla oli toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä. Toimialalla aloitti 5 861 ja lopetti 4 715 yritystä. Yritysten määrän nettokasvu oli toimialoista suurin, 1 146 yritystä eli 2,2 %. Vuoteen 2002 verrattuna toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,1 ja lopettaneiden 2,0 prosenttia. Tarkasteltaessa toimialan Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut alaryhmiä, nettokasvu oli suurin liike-elämän palveluissa (855 yritystä).

Kuva 1: Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2003.

kuva

Kuva 2: Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain vuonna 2003.

kuva

Kuva 3: Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain vuonna 2003.

kuva

Maakunnittaiset tiedot

Vuonna 2003 aloitti eniten yrityksiä Uudellamaalla (8 058 yritystä), missä yrityksiä myös aloitti eniten suhteessa yrityskantaan (11,0 %). Yrityksiä myös lopetti eniten Uudellamaalla (7 362). Yrityskannan nettokasvu oli suurin Uudellamaalla (696 yritystä). Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä, molemmissa 1,7 prosenttia.

Vuoteen 2002 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Varsinais-Suomessa (254) ja väheni eniten Päijät-Hämeessä (-60). Lopettaneiden yritysten määrä sen sijaan lisääntyi eniten Uudellamaalla (521) ja väheni eniten Pohjois-Pohjanmaalla (-92). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi Satakunnassa (20,1 %) ja väheni Ahvenanmaalla (-12,4 %). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (17,7 %) ja väheni Lapissa (-12,3 %).

Kuva 4: Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain vuonna 2003

kuva

Kuva 5: Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain vuonna 2003.

kuva

Kuva 6: Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain vuonna 2003.

kuva

Kunnittaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2003 absoluuttisesti eniten Espoossa, jossa aloitti 1 115 ja lopetti 915 yritystä. Nettokasvu oli siten 200 yritystä eli 2,0 % yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Torniossa ja Nokialla, molemmissa 2,9 prosenttia.

Taulukko 1. Yrityskannan suhteellinen muutos sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna kunnittain vuonna 2003 (yli 1 000 yrityksen kunnat).

kuva

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Yritysmuodoltaan luonnollisia henkilöitä eli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä aloitettiin enemmän kuin osakeyhtiöitä. Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 58 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus oli 29 prosenttia. Vuonna 2003 lopettaneista yrityksistä 53 prosenttia oli liikkeen- tai ammatinharjoittajia ja 31 prosenttia lopettaneista oli osakeyhtiöitä.

Yrityksen kriittisin aika 1-3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2003 toimintansa lopettaneista yrityksistä lähes 13 prosenttia oli toiminut alle vuoden ja lähes 28 prosenttia alle kaksi vuotta. Lopettaneista yrityksistä noin 46 prosenttia on toiminut vähemmän kuin neljä vuotta. Edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneista yrityksistä 10,5 prosenttia oli toiminut alle vuoden, 25 prosenttia alle kaksi vuotta ja noin 44 prosenttia vähemmän kuin neljä vuotta. Tiedot perustuvat liitetaulukkoon YR23Q.

Kuva 7: Vuonna 2003 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan.

kuva

Taulukko 2: Yritysten eloonjäämisasteet (% kaikista aloittaneista) aloittamisvuoden mukaan

kuva


Päivitetty 12.11.2004