Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 7 880 uutta yritystä. Näistä 2 170 (27,5 %) oli liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 1 556 (19,7 %) kaupan yrityksiä, 1 277 (16,2 %) rakennusalan yrityksiä ja 548 (7,0 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa aloitti 8 596 uutta yritystä ja 7 992 yritystä vuonna 2003.

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 3,1 prosenttia. Isoista toimialoista eniten yrityksiä aloitti liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen toimialalla (3,9 %), rakentamisessa (3,5 %) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (3,4 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 1. neljännes 2003 - 2005, prosenttia.

Maakunnittaiset tiedot

Eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellemaalle (2 622), Varsinais-Suomeen (712) ja Pirkanmaalle (667). Vilkkaimmin yrityksiä suhteessa yrityskantaan aloitti Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä, molemmissa 3,5 prosenttia sekä Ahvenanmaalla 3,4 prosenttia. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 Uudellamaalla toimintansa aloitti 2 807 uutta yritystä ja 2 692 yritystä vuonna 2003.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 1. neljännes 2003 - 2005, prosenttia.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan kunnittain, 1. neljännes 2003 - 2005, 11 eniten yrityksiä aloittanutta kuntaa, prosenttia.

Seutukunnittaiset tiedot

Eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 417), Tampereen seutukuntaan (461) ja Turun seutukuntaan (448). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Ylä-Savon seutukunnassa, 4,0 prosenttia sekä Raahen ja Torniolaakson seutukunnissa, molemmissa 3,8 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä aloitti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (4 735), toiseksi eniten osakeyhtiöitä (2 085) ja kolmanneksi kommandiittiyhtiöitä (524). Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 60,1 prosenttia, osakeyhtiömuotoisten osuus 26,5 prosenttia ja kommandiittiyhtiöiden osuus 6,6 prosenttia.

Kuvio 4. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan oikeudellisen muodon mukaan, 1. neljännes 2003 - 2005, prosenttia.

Lopettaneet yritykset vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 7 468 yritystä. Näistä 1 896 (25,4 %) oli kaupan yrityksiä, 1 744 (23,4 %) liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 1 012 (13,6 %) rakennusalan yrityksiä ja 714 (9,6 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2003 toimintansa lopetti 8 031 yritystä ja 7 863 yritystä vuonna 2002.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 2,9 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (4,0 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 4. neljännes 2002 - 2004, prosenttia.

Maakunnittaiset tiedot

Yrityksiä lopetettiin eniten Uudellamaalla (2 236), Pirkanmaalla (784) ja Varsinais-Suomessa (628). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Pirkanmaalla, 3,5 prosenttia ja Päijät-Hämeessä, 3,3 prosenttia sekä Kanta-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla, molemmissa 3,2 prosenttia. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2003 Uudellamaalla toimintansa lopetti 2 632 yritystä ja 2 702 yritystä vuonna 2002.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 4. neljännes 2002 - 2004, prosenttia.

Kuvio 7. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan kunnittain, 4. neljännes 2002 - 2004, 11 eniten yrityksiä lopettanutta kuntaa, prosenttia.

Seutukunnittaiset tiedot

Yrityksiä lopetettiin eniten Helsingin seutukunnassa (2 053) ja Tampereen seutukunnassa (569). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetti oli eniten Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnassa, 4,0 prosenttia ja Tampereen seutukunnassa, 3,9 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä lopetti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (4 112), toiseksi eniten osakeyhtiöitä (2 226) ja kolmanneksi kommandiittiyhtiöitä (542). Luonnollisten henkilöiden osuus lopettaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 55,1 prosenttia, osakeyhtiömuotoisten osuus 29,8 prosenttia ja kommandiittiyhtiöiden osuus 7,3 prosenttia.

Kuvio 8. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan oikeudellisen muodon mukaan, 4. neljännes 2002 - 2004, prosenttia.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Päivitetty 28.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2005, Aloittaneet yritykset vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2005/01/aly_2005_01_2005-07-28_kat_001.html