Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2005 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 6 366 uutta yritystä. Näistä 1 604 (25,2 %) oli liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 1 279 (20,1 %) rakennusalan yrityksiä, 1 226 (19,3 %) kaupan yrityksiä, 614 (9,6 %) muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen yrityksiä ja 419 (6,6 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa aloitti 6 115 uutta yritystä ja vuonna 2003 yrityksiä aloitti 6 072. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi siten 4,1 prosenttia ja vuoteen 2003 verrattuna 4,8 prosenttia.

Liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen aloittaneiden yritysten määrä on viime vuosina tasaisesti noussut. Vuoden 2004 toisella neljänneksellä yrityksiä tällä toimialalla aloitti 1 478 ja vuonna 2003 yrityksiä aloitti 1 254. Kaupan toimialalla aloittaneiden yritysten määrä on viime vuosina sen sijaan vaihdellut. Vuoden 2004 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti 1 199 ja vuonna 2003 yrityksiä aloitti 1 547.

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 2,5 prosenttia. Eniten yrityksiä perustettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja rakentamisen toimialoilla, molemmissa 3,4 prosenttia. Uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin sekä vuoden 2003 että 2004 toisella neljänneksellä keskimäärin 2,3 prosenttia.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 2. neljännes 2003 - 2005.

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellemaalle (2 119), Pirkanmaalle (543) ja Varsinais-Suomeen (512). Vilkkaimmin yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin Ahvenanmaalla (3,0 %), Keski-Suomessa ja Uudellamaalla, molemmissa 2,8 prosenttia. Vuoden 2004 toisella neljänneksellä suhteessa yrityskantaan uusia yrityksiä perustettiin eniten Kymenlaaksossa (2,6 %) ja vuonna 2003 Satakunnassa (3,0 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 2. neljännes 2003 - 2005.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan kunnittain, 2. neljännes 2003 - 2005; mukana 10 kuntaa, joissa lukumääräisesti eniten aloittaneita yrityksiä.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (1 928), Tampereen seutukuntaan (388) ja Turun seutukuntaan (357). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Maarianhaminan seutukunnassa (3,4 %), Jyväskylän seutukunnassa (3,3 %) sekä Loviisan ja Tammisaaren seutukunnissa, molemmissa 3,2 prosenttia. Molempien vuosien, 2004 ja 2003 toisilla neljänneksillä perustettiin lukumääräisesti eniten yrityksiä Helsingin seutukuntaan, Tampereen ja Turun ollessa seuraavina.

Kuvio 4. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan seutukunnittain, 2. neljännes 2003 - 2005; mukana 10 seutukuntaa, joissa lukumääräisesti eniten aloittaneita yrityksiä.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä aloitti eniten luonnollisia henkilöitä eli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (3 633), toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 835) ja kolmanneksi kommandiittiyhtiöitä (425). Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 57,1 prosenttia, osakeyhtiömuotoisten osuus 28,8 prosenttia ja kommandiittiyhtiöiden osuus 6,7 prosenttia.

Kuvio 5. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan oikeudellisen muodon mukaan, 2. neljännes 2003 - 2005

Lopettaneet yritykset vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 3 928 yritystä. Näistä 1 007 (25,6 %) oli kaupan yrityksiä, 843 (21,5 %) liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 584 (14,9 %) rakennusalan yrityksiä, 359 (9,1 %) teollisuusyrityksiä ja 314 (8,0 %) muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen yrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa lopetti 4 881 yritystä ja vuonna 2003 yrityksiä lopetti 4 651. Lopettaneiden yritysten määrä väheni näin ollen -20,9 prosenttia ja vuoteen 2003 verrattuna -13,9 prosenttia.

Kaupan toimialalla yrityksiä lopetti vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 1 342 ja vuonna 2003 yrityksiä lopetti 1 091. Liike-elämän palvelujen ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä lopetti vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 1 143 ja vuonna 2003 yrityksiä lopetti 1 056.

Yrityksiä lopetettiin suhteessa yrityskantaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 1,5 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,5 %). Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetettiin keskimäärin 2,0 prosenttia ja vuonna 2003 keskimäärin 1,8 prosenttia.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 1. neljännes 2003 - 2005

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetettiin eniten Uudellamaalla (1 310), Pirkanmaalla (368) ja Varsinais-Suomessa (301). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin vilkkaimmin Kainuussa (1,9 %), Uudellamaalla (1,8 %) sekä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla, molemmissa 1,7 prosenttia. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Uudellamaalla (2,7 %) ja vuonna 2003 eniten yrityksiä lopetettiin myös Uudellamaalla (2,4 %).

Kuvio 7. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 1. neljännes 2003 - 2005

Kuvio 8. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan kunnittain, 1. neljännes 2003 - 2005; mukana 10 kuntaa, joissa lukumääräisesti eniten aloittaneita yrityksiä

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingin seutukunnassa (1 221). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Imatran seutukunnassa (2,1 %) sekä Kajaanin, Varkauden, Keuruun ja Etelä-Pirkanmaan seutukunnissa, kaikissa 2,0 prosenttia.

Helsingin seutukunnassa lopetti lukumääräisesti eniten yrityksiä, mutta kuitenkin 693 yritystä vähemmän kuin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä ja 392 vähemmän kuin vuoden 2003 vastaavana neljänneksenä.

Kuvio 9. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan seutukunnittain, 1. neljännes 2003 - 2005; mukana 10 seutukuntaa, joissa lukumääräisesti eniten aloittaneita yrityksiä

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä lopetti eniten luonnollisia henkilöitä eli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 177), toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 165) ja kolmanneksi kommandiittiyhtiöitä (315). Luonnollisten henkilöiden osuus lopettaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 55,4 prosenttia, osakeyhtiömuotoisten osuus 29,7 prosenttia ja kommandiittiyhtiöiden osuus 8,0 prosenttia.

Kuvio 10. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan oikeudellisen muodon mukaan, 1. neljännes 2003 - 2005

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Päivitetty 3.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2005, Aloittaneet yritykset vuoden 2005 toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2005/02/aly_2005_02_2005-11-03_kat_001.html