Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 5 461 uutta yritystä. Näistä 1 461 (26,8 %) oli liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 1 260 (23,1 %) oli kaupan yrityksiä, 895 (16,4 %) rakennusalan yrityksiä ja 397 (7,3 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa aloitti 4 941 uutta yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä siis lisääntyi 520 yrityksellä edellisvuoteen verrattuna. Eniten lisääntyi kaupan yritysten määrä (240).

Suhteessa yrityskantaan vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä uusia yrityksiä perustettiin keskimäärin 2,1 prosenttia. Suhteellisesti eniten yrityksiä aloitettiin rahoitustoiminnassa (3,1 %), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (2,8 %), terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (2,6 %) sekä liike-elämän ja kiinteistöpalveluissa (2,5 %).

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2005.

Maakunnittaiset tiedot

Eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellemaalle (1 913), Pirkanmaalle (490) ja Varsinais-Suomeen (464). Suhteessa yrityskantaan vilkkaimmin yrityksiä perustettiin Uudellamaalla (2,5 %), Pohjois-Pohjanmaalla (2,4 %) ja Lapissa (2,3 %). Verrattuna edelliseen vuoteen aloittaneiden yritysten määrä Uudellamaalla lisääntyi 190 yrityksellä.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2005, %.

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2005.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (1 781), Tampereen seutukuntaan (363) ja Turun seutukuntaan (309). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Rovaniemen ja Oulun seutukunnissa, molemmissa 2,8 prosenttia.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset seutukunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2005, %.

Kunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 009), Espoossa (267) ja Tampereella (249) sekä Oulussa (139). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna eniten Helsingissä (94) ja Oulussa (54) sekä väheni eniten Kotkassa (-28).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2005.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä aloitti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 905) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 803). Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 53,2 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus 33,0 prosenttia.

Lopettaneet yritykset vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 111 yritystä. Näistä 1 053 (25,6 %) oli kaupan yrityksiä, 848 (20,6 %) liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 612 (14,9 %) rakennusalan yrityksiä ja 373 (9,1 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa lopetti 4 925 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä väheni näin 814 yrityksellä edellisvuoteen verrattuna. Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen toimialalla (-388).

Suhteessa yrityskantaan vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan keskimäärin 1,6 prosenttia. Suhteellisesti eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (3,1 %).

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2005.

Maakunnittaiset tiedot

Yrityksiä lopetti vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä eniten Uudellamaalla (1 296), Pirkanmaalla (357) ja Varsinais-Suomessa (322). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Keski-Suomessa ja Lapissa, molemmissa 1,8 prosenttia.

Kuvio 3. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2005, %.

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2005.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingin seutukunnassa (1 186). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetti eniten Kemi-Tornion seutukunnassa (2,1 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset seutukunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2005, %.

Kunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (670), Espoossa (190) ja Tampereella (161) sekä Oulussa (87). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä kasvoi eniten Mikkelissä (18) ja väheni eniten Helsingissä (-522).

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2005.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä lopetti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 360) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 144). Luonnollisten henkilöiden osuus lopettaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 57,4 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus oli 27,8 prosenttia.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Päivitetty 27.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2005, Aloittaneet yritykset vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2005/04/aly_2005_04_2006-04-27_kat_001.html