Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 27.4.2006

Antalet nya företag har ökat 500 företag från året innan

Nya företag 4:e kvartalet 2005

Enligt Statistikcentralen inledde 5 461 nya företag i Finland sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2005. Under motsvarande kvartal år 2004 var antalet nya företag 4 941 och år 2003 uppgick de till 4 807. Under det fjärde kvartalet år 2005 grundades i medeltal 2,1 procent nya företag i förhållande till företagsbeståndet.

Under det fjärde kvartalet år 2005 inledde i förhållande till företagsbeståndet flest företag sin verksamhet i Nyland, 2,5 procent, när man ser till landskap.

Under det fjärde kvartalet år 2005 inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (1 781), i Tammerfors ekonomiska region (363) och i Åbo ekonomiska region (309), när man ser till ekonomisk region.

Sett till juridisk form inledde flest fysiska personer, dvs. affärsidkare eller yrkesutövare, verksamhet i Finland under det fjärde kvartalet. Deras andel av det totala antalet nya företag var 53,2 procent.

Nya företag efter kvartal

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2005

I Finland lades 4 111 företag ned under det tredje kvartalet år 2005. Under motsvarande kvartal år 2004 lade 4 925 företag ned sin verksamhet och år 2003 var antalet 4 135. Under tredje kvartalet år 2005 nedlades i medeltal 1,6 procent av företagen i förhållande till företagsbeståndet.

Under det tredje kvartalet år 2005 lades flest företag ned i Mellersta Finland, 1,8 procent, och i Lappland, 1,8 procent.

När man ser till ekonomisk region lades flest företag ned under det tredje kvartalet år 2005 i Helsingfors ekonomiska region (1 186).

Sett till juridisk form nedlade flest fysiska personer, dvs. affärsidkare eller yrkesutövare, sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2005. Deras andel av det totala antalet nedlagda företag var 57,4 procent.

Nedlagda företag efter kvartal

Källa: Företags- och arbetsställeregister: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2005, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2005, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Päivitetty 27.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Nya och nedlagda företag [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2005. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2005/04/aly_2005_04_2006-04-27_tie_001_sv.html