Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 2.11.2006

Antalet nya företag har ökat med drygt tusen från året innan
- antalet nedlagda företag har sjunkit med nästan tusen

Nya och nedlagda företag år 2005

Enligt Statistikcentralen inledde 26 453 nya företag sin verksamhet år 2005. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 10,3 procent år 2005. Antalet nya företag ökade med 5,3 procent jämfört med år 2004. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 6 980 nya företag (26,4 %) inledde sin verksamhet inom näringsgrenen.

Enligt Statistikcentralen inledde 26 453 nya företag sin verksamhet år 2005. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 10,3 procent år 2005. Antalet nya företag ökade med 5,3 procent jämfört med år 2004. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 6 980 nya företag (26,4 %) inledde sin verksamhet inom näringsgrenen.

År 2005 lade 21 170 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 8,3 procent år 2005. Antalet nedlagda företag minskade med -3,2 procent jämfört med år 2004. Inom näringsgrenen handel lade flest företag ned sin verksamhet, då 5 394 företag (25,5 %) lade ned sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde år 2005 kvantitativt sett flest företag (8 961) sin verksamhet i Nyland, men också kvantitativt sett flest företag (6 963) lade ned sin verksamhet i Nyland. Jämfört med år 2004 ökade antalet företag som inlett sin verksamhet mest i Nyland (+622) och antalet nedlagda företag i Norra Österbotten (+119).

Om man granskar efter ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet i förhållande till företagsbeståndet i Jyväskylä ekonomiska region (12,8 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (8 234). I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 11,0 procent och Tammerfors ekonomiska region, 10,5 procent.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2005 absolut sett mest i Helsingfors, där 4 626 företag inledde och 3 725 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2004 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (+246) och minskade mest i Vasa (-53). På motsvarande sätt ökade antalet nedlagda företag mest i Mariehamn (+28) och minskade mest i Helsingfors (-400).

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Nya och nedlagda företag år 1999-2005

Ändringar i statistiken över nya och nedlagda företag år 2007

Statistiken över nya och nedlagda företag baserar sig på uppgifterna i Statistikcentralens företagsregister. Företagsregistrets kriterier gällande nya och nedlagda företag definieras på nytt i december 2006. Dessutom utvidgas företagsregistrets population. På grund av ovannämnda ändringar ändras statistikföringen av nya och nedlagda företag, dvs. tidsserien för den årliga statistiken börjar med år 2006.

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: http://tilastokeskus.fi/til/aly/index_sv.html

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Päivitetty 1.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Nya och nedlagda företag [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2338. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2005/aly_2005_2006-11-02_tie_001_sv.html