Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2006 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä 6 927 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 1 707 yritystä (24,6 %). Rakentamisen toimialalla aloitti 1 430 yritystä (20,6 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 351 yritystä (19,5 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti hieman enemmän kuin vuoden 2005 toisella neljänneksellä (6 643). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 4,3 prosenttia.

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 2,6 prosenttia, kun vuoden 2005 toisella neljänneksellä vastaava luku oli 2,5 prosenttia. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin rakentamisen ja terveydenhuollon ja sosiaalitoiminnan toimialoilla, molemmissa 3,6 prosenttia.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 1999 - 2006.

 

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 2. neljännes 2006.

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 248). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Varsinais-Suomessa (612) ja Pirkanmaalla (605). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Kanta-Hämeessä (3,2 %) ja Uudellamaalla (2,9 %).

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2006.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001 - 2006.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2006, %.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 074), Tampereen seutukuntaan (398) ja Turun seutukuntaan (397). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Kemi-Tornion seutukunnassa (3,7 %) ja Hämeenlinnan seutukunnassa (3,5 %).

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskukseen (2 364) ja vähiten Kainuun TE-keskukseen (53). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Hämeen, Uudenmaan ja Lapin TE-keskuksissa, kaikissa 2,8 prosenttia.

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 209), Espoossa (310), Tampereella (265), Turussa (237) ja Vantaalla (235). Vuoden 2005 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+80) ja väheni eniten Jyväskylässä (-46).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2006.

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2001 - 2006. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2006 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 039 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 013 osakeyhtiötä ja 389 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 58,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 29,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 4 350 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 086 (25,0 %). Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa toimintansa lopetti 1 029 yritystä (23,7 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 622 yritystä (14,3 %). Lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti hieman enemmän kuin vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä (4 037). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 7,8 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 1,7 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,5 %). Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetti keskimäärin 1,5 prosenttia.

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 1999 - 2006.

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes 2006.

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 444). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (467) ja Varsinais-Suomessa (371). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Päijät-Hämeessä (2,1 %) ja Pirkanmaalla (2,0 %). Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Kainuussa (1,9 %).

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2006.

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 1999 - 2006.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2006, %.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 320). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (327) ja Turun seutukunnassa (225). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa (2,5 %) sekä Oulun, Tampereen ja Lahden seutukunnissa, kaikissa 2,2 prosenttia.

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskuksessa (1 537) ja vähiten Kainuun TE-keskuksessa (94). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Pirkanmaan TE-keskuksessa (2,0 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (738), Tampereella (234) ja Espoossa (201). Vuoden 2005 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Helsingissä (-679).

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2006.

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2001 - 2006. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 2 553 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 151 osakeyhtiötä ja 350 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 58,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 26,5 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Päivitetty 2.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2006, Aloittaneet yritykset vuoden 2006 toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2006/02/aly_2006_02_2006-11-02_kat_001.html