Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.11.2006

Aloittaneiden yritysten määrä lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna
- lopettaneiden yritysten määrä myös nousussa

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2006

Tilastokeskuksen mukaan 6 927 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on lisääntynyt verrattuna vuoden 2005 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 643 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,6 prosenttia vuoden 2006 toisella neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, kun toimialalla aloitti 1 707 uutta yritystä (24,6 %). Rakentamisen toimialalla aloitti 1 430 yritystä (20,6 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 351 yritystä (19,5 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 248. Yrityskantaan suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Kanta-Hämeessä, jossa aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta oli 3,2 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2006 toisella neljänneksellä aloittaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (1 209), Espoossa (310), Tampereella (265), Turussa (237) ja Vantaalla (235). Vuoden 2005 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+80) ja Vantaalla (+32). Vastaavasti aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten Jyväskylässä (-41) ja Sipoossa (-18).

Luvuissa ovat mukana mm. yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet yritysten muutokset.

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes 1999 - 2006

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 2006

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 350 yritystä. Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt, kun vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 037 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 086 (25,0 %). Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa lopetti toimintansa 1 029 yritystä (23,7%) ja rakentamisen toimialalla 622 yritystä lopetti toimintansa (14,3 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 444. Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Päijät-Hämeessä (2,1 %) ja Pirkanmaalla (2,0 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (738). Kuntakohtaisen tarkastelun perusteella lopettaneita yrityksiä oli runsaasti myös Tampereella (234) ja Espoossa (201).

Luvuissa ovat mukana mm. yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet yritysten muutokset.

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes 1999 - 2006

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto muuttuu vuonna 2007

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin. Joulukuussa 2006 yritysrekisterin aloittamisiin ja lopettamisiin liittyvät kriteerit määritellään uudelleen. Lisäksi yritysrekisterin kohdejoukkoa laajennetaan. Edellä mainittujen muutosten takia aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastointia muutetaan.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nykyinen aikasarja päättyy aloittaneiden yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen.

Ensimmäinen uuden määrittelyn mukainen aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastojulkistus on suunniteltu toukokuulle 2007.

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2006, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2006, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: http://tilastokeskus.fi/til/aly/index.html

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2006/02/aly_2006_02_2006-11-02_tie_001.html