Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 2.11.2006

Antalet nya företag ökat från året innan
- antalet nedlagda företag ökar också

Nya företag 2:a kvartalet 2006

Enligt Statistikcentralen inledde 6 927 nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2006. Antalet nya företag har ökat jämfört med det andra kvartalet år 2005, då 6 643 nya företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,6 procent under det andra kvartalet år 2006.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 1 707 nya företag (24,6 %) inledde sin verksamhet inom näringsgrenen. Inom byggverksamhet inledde 1 430 nya företag (20,6 %) och inom handeln 1 351 nya företag (19,5 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 248. I förhållande till företagsbeståndet fanns det flest nya företag i Egentliga Tavastland, där de nya företagens andel av företagsbeståndet var 3,2 procent.

Om man gör en jämförelse mellan kommunerna fanns det flest nya företag under det andra kvartalet år 2006 i Helsingfors (1 209), Esbo (310), Tammerfors (265), Åbo (237) och Vanda (235). Jämfört med det andra kvartalet 2005 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (+80) och Vanda (+32). På motsvarande sätt minskade antalet nya företag från året innan mest i Jyväskylä (-41) och Sibbo (-18)

Nya företag 2:a kvartalet 1999-2006

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2006

Enligt Statistikcentralen lade 4 350 företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2006. Jämfört med det sista kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat, då 4 037 företag lade ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2005. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,7 procent under det första kvartalet år 2006.

Granskat efter näringsgren fanns det flest nedlagda företag inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 086 (25,0%). Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster lade 1 029 företag (23,7%) ned sin verksamhet och inom byggverksamhet 622 företag (14,3%).

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2006 i Nyland, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 444. I förhållande till företagsbeståndet fanns det flest nedlagda företag i Päijänne-Tavastland (2,1 %) och i Birkaland (2,0 %).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det första kvartalet år 2006 störst i Helsingfors (738). Antalet var stort också i Tammerfors (234) och Esbo (201).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 1999-2006

Ändringar i statistiken över nya och nedlagda företag år 2007

Statistiken över nya och nedlagda företag baserar sig på uppgifterna i Statistikcentralens företagsregister. Företagsregistrets kriterier gällande nya och nedlagda företag definieras på nytt i december 2006. Dessutom utvidgas företagsregistrets population. På grund av ovannämnda ändringar ändras statistikföringen av nya och nedlagda företag.

När det gäller den nuvarande tidsserien slutar tidsserien av nya företag i och med det andra kvartalet år 2006 och då det gäller nedlagda företag i och med det första kvartalet år 2006.

Det första offentliggörandet av nya och nedlagda företag enligt den nya definitionen är planerad till maj 2007.

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2006, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: http://tilastokeskus.fi/til/aly/index_sv.html

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Päivitetty 1.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Nya och nedlagda företag [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2006/02/aly_2006_02_2006-11-02_tie_001_sv.html