Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 7 179 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 216 yritystä (30,9 %). Rakentamisen toimialalla aloitti 1 155 yritystä (16,1 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 461 yritystä (20,4 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti hieman enemmän kuin vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä (6 316). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 13,7 prosenttia.

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 2,6 prosenttia. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä vastaava luku oli 2,3 prosenttia. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin rahoitustoiminnan (3,9%) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (3,5%) toimialoilla.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001– 2006.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2006.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2006.

Toimiala Aloittaneet yritykset 4. neljännes Osuus yritys- kannasta %
Yhteensä 7 179 2,6
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 2 216 3,1
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj 1 461 2,6
F Rakentaminen 1 155 2,8
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 602 2,7
D Teollisuus 462 1,6
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 396 3,5
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 353 1,4
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 216 3,0
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 111 1,3
J Rahoitustoiminta 107 3,9
M Koulutus 60 2,5
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 21 1,5
X Toimiala tuntematon 8 0,7
C Kaivostoiminta ja louhinta 7 0,6
B Kalatalous 3 0,7

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 587). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Varsinais-Suomessa (681) ja Pirkanmaalla (626). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (3,2%) ja Itä-Uudellamaalla (2,7%).

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2006.

Maakunta Aloittaneet yritykset 4. neljännes Osuus yritys- kannasta % Aloittaneiden määrän muutos 4/06 - 4/05
KOKO MAA 7 179 2,6 863
Uudenmaan maakunta 2 587 3,2 392
Itä-Uudenmaan maakunta 152 2,7 27
Varsinais-Suomen maakunta 681 2,6 121
Satakunnan maakunta 282 2,3 86
Kanta-Hämeen maakunta 209 2,5 12
Pirkanmaan maakunta 626 2,5 37
Päijät-Hämeen maakunta 252 2,4 16
Kymenlaakson maakunta 180 2,2 27
Etelä-Karjalan maakunta 123 2,1 3
Etelä-Savon maakunta 144 1,8 10
Pohjois-Savon maakunta 228 2,1 14
Pohjois-Karjalan maakunta 140 1,9 -18
Keski-Suomen maakunta 318 2,5 32
Etelä-Pohjanmaan maakunta 219 1,9 31
Pohjanmaan maakunta 176 1,8 8
Keski-Pohjanmaan maakunta 95 2,6 38
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 369 2,3 -12
Kainuun maakunta 79 2,3 38
Lapin maakunta 199 2,1 -26
Ahvenanmaa 38 1,7 -5

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001– 2006.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001– 2006.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2006, %.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2006, %.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 412), Turun seutukuntaan (472) ja Tampereen seutukuntaan (468). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Koillismaan seutukunnassa (3,6 %) ja Äänekosken seutukunnassa (3,3 %).

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskukseen (2 739) ja vähiten Kainuun TE-keskukseen (79). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (3,1 %) ja Keski-Suomen (2,6 %) TE-keskuksissa.

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 390), Espoossa (409), Tampereella (303), Turussa (278) ja Vantaalla (253). Vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+294) ja väheni eniten Oulussa (-28).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2006. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä.

Kunta Aloittaneet yritykset 4. neljännes Osuus yritys- kannasta % Aloittaneiden määrän muutos 4/2006 - 4/2005
Yhteensä 7 179 2,6 863
091 Helsinki 1 390 3,4 294
049 Espoo 409 3,4 83
837 Tampere 303 2,8 5
853 Turku 278 2,9 54
092 Vantaa 253 2,8 -4
398 Lahti 131 2,6 7
564 Oulu 129 2,5 -28
179 Jyväskylä 124 3,3 15
609 Pori 99 2,6 42
297 Kuopio 92 2,5 16
638 Porvoo 74 2,8 12
272 Kokkola 67 3,9 37
698 Rovaniemi 65 2,5 -13
405 Lappeenranta 64 2,4 -3
858 Tuusula 64 3,0 12
905 Vaasa 64 2,3 11
285 Kotka 61 2,6 24
491 Mikkeli 59 2,6 24
743 Seinäjoki 58 2,8 10
109 Hämeenlinna 55 2,4 2

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2001–2006. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä.

Kunta 2001Q4 2002Q4 2003Q4 2004Q4 2005Q4 2006Q4
091 Helsinki 866 919 1014 993 1096 1390
049 Espoo 226 249 301 284 326 409
837 Tampere 190 184 216 272 298 303
853 Turku 156 157 193 216 224 278
092 Vantaa 162 166 200 246 257 253
398 Lahti 95 103 99 96 124 131
564 Oulu 92 101 106 116 157 129
179 Jyväskylä 50 74 77 85 109 124
609 Pori 47 43 57 92 57 99
297 Kuopio 52 53 75 61 76 92

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 3 523 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 954 osakeyhtiötä ja 308 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 49,1 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto on muuttunut

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta on muuttunut. Aiemmin tilaston tiedot johdettiin yritysrekisteriin merkittyjen aloitus- ja lopetustietojen pohjalta. Uudessa menetelmässä tiedot tuotetaan Verohallinnon rekisteröintitietojen pohjalta. Tämän lisäksi tilaston kohdejoukko on laajentunut. Aiemmin kohdejoukkoon sisältyivät yritykset, jotka toimivat työnantajina tai ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia. Uusi kohdejoukko sisältää myös kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset. Kohdejoukon laajennus näkyy selvimmin toimialaluokassa 70 Kiinteistöpalvelut.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aiemmin julkaistun tilaston mukainen aikasarja päättyy aloittaneiden yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen. Uuden tilaston mukaiset aikasarjat alkavat vuodesta 2001. Tietyissä toimialaluokissa vertailtavuus aiemmin julkaistuihin tietoihin on erinomainen mutta menetelmän ja kohdejoukon muutoksista johtuen aikasarjat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Uuden tilaston mukaiset tiedot ovat saatavissa selainpohjaisen Px-Web -käyttöliittymän kautta (linkki löytyy tilaston kotisivulta). Maksuttomassa StatFin tietokantapalvelussa on saatavissa tiedot seuraavilla rajauksilla.
  • Yrityskanta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset neljänneksittäin vv. 2001–2006, luokittelijoina alue (tarkin taso kunta) ja toimiala (pää- ja apukirjain- sekä 2-numerotasot).

  • Yrityskanta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset neljänneksittäin vv. 1995–2006, luokittelijana oikeudellinen muoto.

Aiemmin julkaistun tilaston mukaiset aikasarjat ovat edelleen saatavilla tilaston kotisivulla Excel-tauluina.


Päivitetty 10.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2006, Aloittaneet yritykset vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2006/04/aly_2006_04_2007-05-10_kat_001_fi.html