Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lopettaneet yritykset vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä 4 364 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 057 (24,2 %). Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa toimintansa lopetti 1 044 yritystä (23,9 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 641 yritystä (14,7 %). Lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti hieman enemmän kuin vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä (4 140). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,4 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 1,6 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,8 %). Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetti keskimäärin 1,5 prosenttia.

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2006.

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2006.

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2006.

Toimiala Lopettaneet yritykset 3. neljännes Osuus yritys- kannasta %
Yhteensä 1,6 4364
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 1,1 92
B Kalatalous 0,5 2
C Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 4
D Teollisuus 1,2 332
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0,4 5
F Rakentaminen 1,6 641
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj 1,9 1057
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,8 319
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1,1 283
J Rahoitustoiminta 2,3 62
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 1,5 1044
L Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 0,0 0
M Koulutus 1,9 45
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1,4 102
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1,6 373
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyt 2,2 1
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 0,0 0
X Toimiala tuntematon 0,2 2

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 514). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (398) ja Varsinais-Suomessa (335). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,8 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa (1,7 %). Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Keski-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa (1,8 %).

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2006.

Maakunta Lopettaneet yritykset 3. neljännes Osuus yritys- kannasta % Lopettaneiden määrän muutos 3/06 - 3/05
KOKO MAA 4 364 1,6 224
Uudenmaan maakunta 1 514 1,8 292
Itä-Uudenmaan maakunta 61 1,1 -15
Varsinais-Suomen maakunta 335 1,3 -14
Satakunnan maakunta 165 1,3 -2
Kanta-Hämeen maakunta 136 1,6 6
Pirkanmaan maakunta 398 1,6 6
Päijät-Hämeen maakunta 166 1,6 2
Kymenlaakson maakunta 127 1,6 -15
Etelä-Karjalan maakunta 89 1,5 -2
Etelä-Savon maakunta 94 1,2 -20
Pohjois-Savon maakunta 156 1,4 -35
Pohjois-Karjalan maakunta 101 1,4 7
Keski-Suomen maakunta 203 1,6 -21
Etelä-Pohjanmaan maakunta 147 1,3 -2
Pohjanmaan maakunta 130 1,3 19
Keski-Pohjanmaan maakunta 44 1,2 -12
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 266 1,7 28
Kainuun maakunta 46 1,3 9
Lapin maakunta 159 1,7 5
Ahvenanmaa 11 0,5 -14

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2006.

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001 - 2006.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2006, %.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2006, %.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 393). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (287) ja Turun seutukunnassa (246). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Keuruun seutukunnassa (2,5 %) sekä Kemi-Tornion seutukunnassa (2,1 %).

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskuksessa (1 575) ja vähiten Kainuun TE-keskuksessa (46). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan TE-keskuksessa (1,8 %) ja vähiten Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon TE-keskuksissa (1,2 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (738), Espoossa (215) ja Tampereella (199). Vuoden 2005 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Iisalmessa (-18).

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2006.

Kunta Lopettaneet yritykset 3. neljännes Osuus yritys- kannasta % Lopettaneiden määrän muutos 3/2006 - 3/2005
091 Helsinki 738 1,8 139
049 Espoo 215 1,8 32
837 Tampere 199 1,8 20
092 Vantaa 179 2,0 42
853 Turku 155 1,6 16
398 Lahti 98 1,9 18
564 Oulu 94 1,8 3
179 Jyväskylä 82 2,2 3
297 Kuopio 61 1,6 -6
186 Järvenpää 54 3,0 16
905 Vaasa 53 1,9 2
609 Pori 52 1,4 -11
405 Lappeenranta 47 1,8 -3
543 Nurmijärvi 42 2,0 15
106 Hyvinkää 41 1,9 1
109 Hämeenlinna 41 1,8 8
167 Joensuu 40 1,6 -2
698 Rovaniemi 40 1,5 -6
743 Seinäjoki 40 1,9 9
858 Tuusula 40 1,9 18

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2001 - 2006. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä.

Kunta 2001Q3 2002Q3 2003Q3 2004Q3 2005Q3 2006Q3
091 Helsinki 867 677 704 1017 599 738
049 Espoo 177 164 181 328 183 215
837 Tampere 161 180 182 210 179 199
092 Vantaa 134 128 168 234 137 179
853 Turku 152 166 151 188 139 155
398 Lahti 82 99 103 70 80 98
564 Oulu 74 81 59 91 91 94
179 Jyväskylä 62 58 80 80 79 82
297 Kuopio 54 69 58 80 67 61
186 Järvenpää 25 34 36 32 38 54

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 444 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 266 osakeyhtiötä ja 326 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 56 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 29 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto on muuttunut

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta on muuttunut. Aiemmin tilaston tiedot johdettiin yritysrekisteriin merkittyjen aloitus- ja lopetustietojen pohjalta. Uudessa menetelmässä tiedot tuotetaan Verohallinnon rekisteröintitietojen pohjalta. Tämän lisäksi tilaston kohdejoukko on laajentunut. Aiemmin kohdejoukkoon sisältyivät yritykset, jotka toimivat työnantajina tai ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia. Uusi kohdejoukko sisältää myös kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset. Kohdejoukon laajennus näkyy selvimmin toimialaluokassa 70 Kiinteistöpalvelut.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aiemmin julkaistun tilaston mukainen aikasarja päättyy aloittaneiden yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen. Uuden tilaston mukaiset aikasarjat alkavat vuodesta 2001. Tietyissä toimialaluokissa vertailtavuus aiemmin julkaistuihin tietoihin on erinomainen mutta menetelmän ja kohdejoukon muutoksista johtuen aikasarjat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Uuden tilaston mukaiset tiedot ovat saatavissa selainpohjaisen Px-Web -käyttöliittymän kautta (linkki löytyy tilaston kotisivulta). Maksuttomassa StatFin tietokantapalvelussa on saatavissa tiedot seuraavilla rajauksilla.
  • Yrityskanta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset neljänneksittäin vv. 2001–2006, luokittelijoina alue (tarkin taso kunta) ja toimiala (pää- ja apukirjain- sekä 2-numerotasot).

  • Yrityskanta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset neljänneksittäin vv. 1995–2006, luokittelijana oikeudellinen muoto.

Aiemmin julkaistun tilaston mukaiset aikasarjat ovat edelleen saatavilla tilaston kotisivulla Excel-tauluina.


Päivitetty 10.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2006, Lopettaneet yritykset vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2006/04/aly_2006_04_2007-05-10_kat_002_fi.html