Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2006

Vuonna 2006 toimintansa aloitti 32 830 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 21 998 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 10 832 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 3,6 %. Vuoteen 2005 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 10,1 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 3,9 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 9 285 yritystä eli 28,3 % kaikista vuonna 2006 aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 6 587 yritystä (20,1 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 5 623 yritystä (17,1 %).

Eniten lopettaneita yrityksiä oli kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 5 569 (25,3 %). Kaupan toimialalla lopetti 5 355 yritystä (24,3 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 3 129 yritystä (14,2 %).

Yrityskannan nettokasvu kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen toimialalla oli toimialoista suurin, 3 716 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 4,8 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 8,2 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 6,6 prosenttia.

Yrityskannan nettokasvu kaupan toimialalla oli 1 232 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 2,0 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 9,6 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 1,6 prosenttia.

Vuonna 2006 teollisuudessa aloitti yhteensä 2 136 ja lopetti 1 773 yritystä. Yrityskannan nettokasvu teollisuudessa oli 363 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 1,2 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni -4,8 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla aloitti vuonna 2006 yhteensä 5 623 yritystä ja lopetti 3 129 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 2 494 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 5,7 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 13,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 6,1 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa aloitti vuonna 2006 yhteensä 1 591 ja lopetti 1 382 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 209 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 1,7 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 4,9 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 6,8 prosenttia.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain vuonna 2006

Toimiala Aloittaneet yritykset 2006 Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 32 830 10,9
Kiinteistö-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 9 285 12,0
Tukku- ja vähittäiskauppa 6 587 10,9
Rakentaminen 5 623 12,8
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelut 3 044 12,5
Teollisuus 2 136 7,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 678 6,4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 591 12,8
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1 164 14,9
Maa-, riista- ja metsätalous 751 8,5
Rahoitustoiminta 388 13,0
Koulutus 319 12,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 121 8,3
Kaivostoiminta ja louhinta 55 4,6
Kalatalous 40 9,3

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset toimialoittain 2001 - 2006

Toimiala Aloittaneet yritykset
2001 2002 2003 2004 2005 2006
YHTEENSÄ 23 408 23 744 25 935 28 156 29 831 32 830
Kiinteistö-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 6 411 6 416 7 059 7 952 8 584 9 285
Tukku- ja vähittäiskauppa 4 710 4 907 6 167 5 999 6 012 6 587
Rakentaminen 3 533 3 632 3 813 4 355 4 961 5 623
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelut 1 976 2 009 2 095 2 510 2 777 3 044
Teollisuus 1 849 1 742 1 757 1 922 2 028 2 136
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 426 1 384 1 406 1 492 1 473 1 678
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 528 1 496 1 393 1 465 1 516 1 591
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 590 679 773 921 1 040 1 164
Maa-, riista- ja metsätalous 586 608 609 662 654 751
Rahoitustoiminta 383 436 389 365 349 388
Koulutus 205 233 240 288 272 319
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 78 86 114 85 75 121
Kaivostoiminta ja louhinta 47 45 54 67 37 55
Kalatalous 38 44 32 34 25 40

Taulukko 3. Lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2006

Toimiala Lopettaneet yritykset 1. neljännes Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 21 998 7,3
Kiinteistö-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 5 569 7,2
Tukku- ja vähittäiskauppa 5 355 8,9
Rakentaminen 3 129 7,1
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelut 1 786 7,3
Teollisuus 1 773 5,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 391 5,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 382 11,1
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 566 7,2
Maa-, riista- ja metsätalous 478 5,4
Rahoitustoiminta 243 8,2
Koulutus 213 8,3
Kaivostoiminta ja louhinta 51 4,3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 25 1,7
Kalatalous 24 5,6

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset toimialoittain 2001 - 2006

Toimiala Lopettaneet yritykset
2001 2002 2003 2004 2005 2006
YHTEENSÄ 20 401 19 850 20 702 21 974 21 178 21 998
Kiinteistö-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 4 900 4 866 4 978 5 477 5 222 5 569
Tukku- ja vähittäiskauppa 5 286 4 876 5 215 5 612 5 271 5 355
Rakentaminen 2 811 2 836 2 867 2 942 2 950 3 129
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelut 1 347 1 236 1 455 1 548 1 609 1 786
Teollisuus 2 009 1 953 1 982 1 990 1 863 1 773
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 257 1 365 1 354 1 393 1 405 1 391
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 450 1 388 1 345 1 401 1 294 1 382
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 369 368 399 465 497 566
Maa-, riista- ja metsätalous 384 403 497 471 467 478
Rahoitustoiminta 258 266 289 314 281 243
Koulutus 139 155 172 196 161 213
Kaivostoiminta ja louhinta 60 62 51 76 73 51
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 23 39 47 27 36 25
Kalatalous 35 24 26 40 24 24

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuonna 2006 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (10 802 yritystä) ja lopetti eniten myös Uudellamaalla (7 327 yritystä). Uudellamaalla yrityskannan nettokasvu oli 3 475 yritystä, Varsinais-Suomessa 1 227 yritystä ja Pirkanmaalla 1 002 yritystä. Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Kanta-Hämeessä (4,6 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (4,5 %).

Uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (917) ja väheni eniten Pohjois-Karjalassa (-31). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten myös Uudellamaalla (677) ja väheni eniten Pohjois-Savossa (-131). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi Kanta-Hämeessä (19,0 %) ja väheni eniten Ahvenanmaalla (-8,1 %). Suhteellisesti eniten lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi Itä-Uudellamaalla (18,1 %) ja väheni eniten Pohjois-Savossa (-15,1 %).

Taulukko 5. Aloittaneet yritykset maakunnittain vuonna 2006

Maakunta Aloittaneet yritykset 2006 Osuus yritys- kannasta, % Aloittaneiden määrän muutos 2006 - 2005
KOKO MAA 32 830 10,9 2 999
MANNER-SUOMI 32 383 10,8 2 934
Uusimaa 10 802 12,1 917
Varsinais-Suomi 3 051 10,7 467
Pirkanmaa 2 981 11,1 254
Pohjois-Pohjanmaa 2 038 11,9 278
Keski-Suomi 1 465 10,8 76
Satakunta 1 269 9,6 155
Päijät-Häme 1 217 10,7 129
Pohjois-Savo 1 141 9,6 35
Kanta-Häme 1 109 12,0 177
Etelä-Pohjanmaa 1 085 8,7 70
Lappi 1 012 9,9 57
Pohjanmaa 914 8,8 93
Kymenlaakso 880 10,2 104
Etelä-Savo 737 8,7 3
Pohjois-Karjala 684 8,8 -31
Itä-Uusimaa 644 10,5 1
Etelä-Karjala 637 10,0 46
Keski-Pohjanmaa 388 9,9 60
Kainuu 329 9,0 43
AHVENANMAA 205 8,7 -18

Taulukko 6. Aloittaneet yritykset maakunnittain 2001 - 2006

Toimiala Aloittaneet yritykset
2001 2002 2003 2004 2005 2006
KOKO MAA 23 408 23 744 25 935 28 156 29 831 32 830
MANNER-SUOMI 23 186 23 481 25 631 27 763 29 449 32 383
Uusimaa 8 033 8 213 8 731 9 274 9 885 10 802
Varsinais-Suomi 2 111 2 059 2 338 2 514 2 584 3 051
Pirkanmaa 2 022 2 088 2 320 2 718 2 727 2 981
Pohjois-Pohjanmaa 1 243 1 293 1 426 1 528 1 760 2 038
Keski-Suomi 1 014 1 015 1 154 1 314 1 389 1 465
Satakunta 949 945 1 166 1 066 1 114 1 269
Päijät-Häme 856 935 901 990 1 088 1 217
Pohjois-Savo 857 864 979 955 1 106 1 141
Kanta-Häme 668 682 769 903 932 1 109
Etelä-Pohjanmaa 787 785 864 917 1 015 1 085
Lappi 723 695 750 888 955 1 012
Pohjanmaa 704 736 759 816 821 914
Kymenlaakso 633 643 757 792 776 880
Etelä-Savo 633 555 618 731 734 737
Pohjois-Karjala 492 477 543 635 715 684
Itä-Uusimaa 474 461 517 563 643 644
Etelä-Karjala 506 482 519 525 591 637
Keski-Pohjanmaa 252 299 271 330 328 388
Kainuu 229 254 249 304 286 329
AHVENANMAA 176 178 162 180 223 205

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset maakunnittain vuonna 2006

Maakunta Lopettaneet yritykset 2006 Osuus yritys- kannasta, % Lopettaneiden määrän muutos 2006 - 2005
KOKO MAA 21 998 7,3 820
MANNER-SUOMI 21 804 7,3 834
Uusimaa 7 327 8,2 677
Pirkanmaa 1 979 7,4 86
Varsinais-Suomi 1 824 6,4 12
Pohjois-Pohjanmaa 1 267 7,4 53
Keski-Suomi 1 043 7,7 57
Satakunta 894 6,7 43
Päijät-Häme 883 7,8 43
Lappi 777 7,6 68
Pohjois-Savo 736 6,2 -131
Etelä-Pohjanmaa 718 5,8 -43
Kanta-Häme 684 7,4 32
Pohjanmaa 651 6,2 -6
Kymenlaakso 638 7,4 -25
Etelä-Savo 543 6,4 -43
Pohjois-Karjala 499 6,4 -9
Etelä-Karjala 442 6,9 -7
Itä-Uusimaa 430 7,0 66
Keski-Pohjanmaa 235 6,0 -28
Kainuu 234 6,4 -11
AHVENANMAA 126 5,3 -20

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset maakunnittain 2001 - 2006

Toimiala Lopettaneet yritykset
2001 2002 2003 2004 2005 2006
KOKO MAA 20 401 19 850 20 702 21 974 21 178 21 998
MANNER-SUOMI 20 252 19 701 20 538 21 733 20 970 21 804
Uusimaa 6 806 6 404 6 770 7 540 6 650 7 327
Pirkanmaa 1 863 1 799 1 800 2 007 1 893 1 979
Varsinais-Suomi 1 650 1 790 1 809 1 863 1 812 1 824
Pohjois-Pohjanmaa 1 084 1 110 1 027 1 111 1 214 1 267
Keski-Suomi 973 913 998 963 986 1 043
Satakunta 839 835 921 890 851 894
Päijät-Häme 803 869 897 841 840 883
Lappi 659 690 638 679 709 777
Pohjois-Savo 817 717 843 828 867 736
Etelä-Pohjanmaa 662 644 687 662 761 718
Kanta-Häme 616 561 559 620 652 684
Pohjanmaa 585 549 590 614 657 651
Kymenlaakso 607 573 659 638 663 638
Etelä-Savo 527 528 537 571 586 543
Pohjois-Karjala 478 449 505 510 508 499
Etelä-Karjala 453 461 457 473 449 442
Itä-Uusimaa 366 354 357 415 364 430
Keski-Pohjanmaa 216 213 224 262 263 235
Kainuu 248 242 260 246 245 234
AHVENANMAA 115 112 115 123 146 126

Seutukunnittaiset tiedot

Vuonna 2006 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (9 954), Tampereen seutukuntaan (2 116) ja Turun seutukuntaan (2 045). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (13,2 %), Riihimäen seutukunnassa (12,8 %) ja Helsingin seutukunnassa (12,3 %).

Vuonna 2006 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (6 719), Tampereen seutukunnassa (1 372) ja Turun seutukunnassa (1 204). Yrityskantaan suhteutettuna eniten lopettaneita yrityksiä oli Kemi-Tornion seutukunnassa (9,7 %), Helsingin seutukunnassa (8,3 %) ja Jyväskylän seutukunnassa (8,2 %).

Yrityskannan nettokasvu oli suurin Helsingin seutukunnassa (3 235), seuraavaksi suurin Turun seutukunnassa (841). Yrityskannan suhteellinen kasvu oli suurin Ahvenanmaan saariston seutukunnassa (7,5 %) ja vastaavasti suhteellinen lasku oli suurinta Itä-Lapin seutukunnassa (-1,6 %).

Vuoteen 2005 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (891) ja väheni eniten Joensuun seutukunnassa (-55). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (568) ja väheni Ylä-Savon seutukunnassa (-54).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuonna 2006 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (11 446) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (329). Yrityksiä myös lopetti eniten Uudenmaan TE-keskusalueella (7 757) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (234).

Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (12,0 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (11,9 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskusalueilla (8,7 %). Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan (8,2 %) ja Keski-Suomen (7,7 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Etelä-Pohjanmaan TE-keskusalueella (5,8 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2006 absoluuttisesti eniten Helsingissä, missä aloitti 5 324 ja lopetti 3 714 yritystä. Nettokasvu oli 1 610 yritystä eli 3,7 prosenttia yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Ylöjärvellä (7,4 %).

Vuoteen 2005 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (554) ja Turussa (194), ja väheni eniten Joensuussa ja Muuramessa, molemmissa -30 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (282) ja Lahdessa (87), ja väheni eniten Iisalmessa (-36) ja Naantalissa (-34).

Taulukko 9. Yrityskannan suhteellinen muutos sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna kunnittain vuonna 2006 (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Aloittaneet yritykset 2006 Lopettaneet yritykset 2006 Nettomuutos 2006 (Alo-Lop) Osuus yritys-kannasta, % Aloittaneiden määrän muutos (06-05), % Lopettaneiden määrän muutos (06-05), %
Helsinki 5 324 3 714 1 610 3,7 11,6 8,2
Espoo 1 670 1 007 663 5,0 9,2 6,7
Turku 1 221 768 453 4,4 18,9 6,7
Vantaa 1 200 793 407 4,2 7,3 3,9
Tampere 1 365 969 396 3,4 2,6 7,2
Oulu 743 457 286 5,1 12,9 -2,4
Lahti 661 494 167 3,0 14,6 21,4
Kuopio 433 273 160 4,0 9,1 -10,5
Hämeenlinna 315 180 135 5,5 28,0 20,8
Pori 442 318 124 3,0 20,8 5,3
Jyväskylä 502 379 123 3,0 -2,1 16,6
Kirkkonummi 250 139 111 5,8 4,6 7,8
Rovaniemi 311 202 109 3,9 11,1 -0,5
Porvoo 323 217 106 3,7 6,3 12,4
Lappeenranta 322 219 103 3,6 9,9 7,4
Ylöjärvi 183 81 102 7,4 9,6 -12,0
Nurmijärvi 268 172 96 4,1 17,5 30,3
Kokkola 213 122 91 4,8 9,8 -21,3
Kotka 265 178 87 3,4 15,2 -11,9
Tuusula 279 192 87 3,7 6,1 27,2
Mikkeli 254 178 76 3,1 5,4 1,1
Lohja 227 151 76 3,7 1,3 8,6
Jyväskylän mlk 182 111 71 4,7 20,5 9,9
Nokia 169 98 71 5,2 29,0 10,1
Kaarina 138 67 71 5,7 6,2 -23,0
Vaasa 316 247 69 2,3 23,9 13,3
Kangasala 164 95 69 4,6 2,5 13,1
Lempäälä 121 57 64 6,2 28,7 -16,2
Seinäjoki 234 171 63 2,8 7,8 -0,6
Raisio 154 92 62 4,6 18,5 -9,8
Vihti 210 149 61 3,4 26,5 35,5
Kerava 196 135 61 3,9 16,0 33,7
Salo 168 108 60 3,8 38,8 27,1
Joensuu 248 193 55 2,0 -10,8 7,2
Kajaani 161 106 55 3,7 15,8 2,9
Riihimäki 171 116 55 4,1 20,4 20,8
Forssa 124 69 55 4,9 20,4 -11,5
Järvenpää 229 179 50 2,5 -4,6 -2,2
Savonlinna 132 83 49 3,5 30,7 -21,0
Hollola 130 83 47 3,9 20,4 1,2
Uusikaupunki 108 61 47 4,5 47,9 -7,6
Kuusamo 116 70 46 4,6 84,1 22,8
Hyvinkää 259 214 45 1,9 -7,8 26,6
Sipoo 132 87 45 3,5 -2,2 35,9
Rauma 172 128 44 2,3 -1,1 2,4
Kouvola 173 136 37 2,3 6,8 3,8
Mäntsälä 127 91 36 3,2 5,0 31,9
Tammisaari 106 73 33 3,0 1,9 32,7
Pietarsaari 117 87 30 2,8 12,5 6,1
Maarianhamina 82 55 27 2,6 -16,3 -21,4
Vammala 99 73 26 2,3 8,8 10,6
Mustasaari 82 56 26 2,5 -3,5 -13,8
Iisalmi 91 66 25 2,1 -13,3 -35,3
Varkaus 98 73 25 2,3 -5,8 -11,0
Tornio 153 134 19 1,4 6,3 71,8
Imatra 111 97 14 1,1 -3,5 2,1
Heinola 93 80 13 1,3 -9,7 -12,1

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2006 toimintansa aloitti 18 628 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 10 424 osakeyhtiötä ja 1 645 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 56,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 31,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2006 toimintansa lopetti 12 460 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä, 6 134 osakeyhtiötä ja 1 666 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 56,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 27,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Taulukko 10. Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2006

Oikeudellinen muoto Aloittaneet yritykset 2006 Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 32 830 10,9
Luonnollinen henkilö 18 628 14,9
Osakeyhtiö 10 424 8,1
Kommandiittiyhtiö 1 645 6,4
Avoin yhtiö 1 139 12,2
Muu oikeudellinen muoto 330 21,6
Verotusyhtymä 282 16,4
Osuuskunta 157 6,8
Asunto-osakeyhtiö 125 2,6
Taloudellinen yhdistys 47 4,2
Konkurssipesä 43 46,2
Kuolinpesä, perikunta 9 1,5
Julkinen liikelaitos 1 4,3

Taulukko 11. Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2006

Oikeudellinen muoto Lopettaneet yritykset 2006 Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 21 998 7,3
Luonnollinen henkilö 12 460 10,0
Osakeyhtiö 6 134 4,7
Kommandiittiyhtiö 1 666 6,5
Avoin yhtiö 846 9,0
Asunto-osakeyhtiö 322 6,7
Muu oikeudellinen muoto 146 9,6
Verotusyhtymä 126 7,3
Osuuskunta 114 5,0
Kuolinpesä, perikunta 96 16,1
Konkurssipesä 46 49,5
Taloudellinen yhdistys 41 3,7
Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys 1 1,1

Yrityksen kriittisin aika 1 - 3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2006 toimintansa lopettaneista yrityksistä 17 prosenttia oli toiminut alle vuoden ja 33 prosenttia alle kaksi vuotta. Lopettaneista yrityksistä 52 prosenttia on toiminut vähemmän kuin neljä vuotta.

Kuvio 1. Vuonna 2006 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 1. Vuonna 2006 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 2. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, % kaikista aloittaneista

Kuvio 2. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, % kaikista aloittaneista

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 01.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2006, Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2006/aly_2006_2007-11-01_kat_001_fi.html