Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2007

Antalet nya företag ökat med 10 procent från året innan – också antalet nedlagda företag ökat

Nya och nedlagda företag år 2006

Enligt Statistikcentralen inledde 32 830 nya företag sin verksamhet år 2006. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 10,9 procent år 2006. Antalet nya företag ökade med 10,1 procent jämfört med år 2005. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 9 285 nya företag (28,3 %) inledde sin verksamhet inom näringsgrenen.

År 2006 lade 21 998 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 7,3 procent år 2006. Antalet nedlagda företag ökade med 3,9 procent jämfört med år 2005. Inom näringsgrenen fastighetsverksamhet och företagstjänster lade flest företag ned sin verksamhet, då 5 569 företag (25,3 %) lade ned sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde år 2006 kvantitativt sett flest företag (10 802) sin verksamhet i Nyland, men också kvantitativt sett flest företag (7 327) lade ned sin verksamhet i Nyland. Jämfört med år 2005 ökade antalet företag som inlett sin verksamhet mest i Nyland (917) och antalet nedlagda företag också i Nyland (677).

Om man granskar efter ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet i förhållande till företagsbeståndet i Uleåborgs ekonomiska region (13,2 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (9 954). I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Kemi-Torneå ekonomiska region (9,7 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (6 719).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2006 absolut sett mest i Helsingfors, där 5 324 företag inledde och 3 714 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2005 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (554) och minskade mest i Vasa (-30) och i Muurame (-30). På motsvarande sätt ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (282) och minskade mest i Idensalmi (-400).

Nya och nedlagda företag 2001 - 2006

Nya och nedlagda företag 2001 - 2006

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 01.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2006/aly_2006_2007-11-01_tie_001_sv.html