Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.7.2007

Antalet nya företag ökat från året innan – antalet nedlagda företag också på uppgång

Nya företag 1:a kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen inledde 11 257 nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2007. Antalet nya företag har ökat med 8,5 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2006, då 10 373 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,9 procent under det första kvartalet år 2007.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. Inom näringsgrenen inledde 3 405 nya företag sin verksamhet, dvs. 30,2 procent av alla nya företag under det första kvartalet. Inom handeln inledde 1 970 företag (17,5 %) och inom byggverksamheten 1 887 företag (16,8 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 3 914. I förhållande till företagsbeståndets storlek inledde flest företag sin verksamhet i landskapen Nyland (4,6 %) och Egentliga Tavastland (4,2 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2007 i Helsingfors (2 057), Esbo (557), Tammerfors (456), Åbo (414) och Vanda (405). Jämfört med det första kvartalet 2006 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (+520) och Jyväskylä (+39). På motsvarande sätt minskade antalet nya företag mest i Björneborg (-31) och Kuopio (-24) jämfört med motsvarande tidpunkt år 2006.

Nya företag 1:a kvartalet 2002 - 2007.

Nya företag 1:a kvartalet 2002 - 2007.

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2006

Enligt Statistikcentralen lade 8 643 företag ned sin verksamhet under det sista vartalet år 2006. Jämfört med det sista kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 6,2 procent, då 8 138 företag lade ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2005. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 3,0 procent under oktober–december år 2006.

Flest nedlagda företag fanns det inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, där 2 312 (26,7 %) lade ned sin verksamhet. Inom handel och byggverksamhet lade 2 056 företag (23,8%) resp. 1 198 företag (13,9 %) ned sin verksamhet.

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2006 i Nyland, där antalet uppgick till 2 957. I förhållande till företagsbeståndets storlek lade flest företag ned sin verksamhet i landskapen Nyland (3,5 %) och Östra Nyland (3,4 %).

När man jämför kommunerna fanns det flest nedlagda företag under det sista kvartalet i Helsingfors (1 561), Esbo (388) och Tammerfors (324). Jämfört med det fjärde kvartalet år 2005 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+356) och Esbo (+69) medan de minskade mest i Anjalankoski, Nådendal och Nyslott, i samtliga -17 företag.

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2001 - 2006.

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2001 - 2006.

Årsuppgifter

De preliminära helårsuppgifterna för år 2006 finns tillgängliga i databasen PX-Web. Uppgifterna preciseras i följande statistik som utkommer 1.11.2007.

Tidsserien preciseras

Tidsserien för statistiken över nya och nedlagda företag fr.o.m. 2001 har preciserats och uppgifterna har uppdaterats i databastabellerna.

De uppgifter som beskriver typen av företagsverksamhet har preciserats jämfört med det förra offentliggörandet av statistiken 10.5.2007. Siffrorna för hela landet och alla näringsgrenar har reviderats på så sätt att det under det första kvartalet år 2007 fanns omkring 50 företag som inlett sin verksamhet, dvs. 0,7 procent fler än tidigare, och omkring 70 företag som lagt ned sin verksamhet, dvs. 1,4 procent färre än tidigare. I hela företagsbeståndet finns det omkring 5 800 fler företag, dvs. den är 2,1 procent större än vid det tidigare offentliggörandet. I graden av nya och nedlagda företag (nya företag/företagsbeståndet och nedlagda företag/företagsbeståndet) finns smärre förändringar på 0,1 procentenheter.

Uppgifterna om nya och nedlagda företag ackumuleras inte genast i registren. Varje offentliggörande innehåller de senaste uppdaterade uppgifterna och uppgifterna från föregående kvartal kompletteras vid varje offentliggörande när uppgifterna ackumuleras.

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2007, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2006, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (179,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2007/01/aly_2007_01_2007-07-26_tie_001_sv.html