Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna – lopettaneiden yritysten määrä myös nousussa

Aloittaneet yritykset vuoden 2007 toisella neljänneksellä

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä 8 558 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 269 yritystä eli 26,5 % kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 814 yritystä (21,2 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 532 yritystä (17,9 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti enemmän kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä (8 027). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,6 prosenttia.

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 3,0 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,9 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin rakentamisen toimialalla (4,3 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001 - 2007

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001 - 2007

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 2. neljännes 2007

Toimiala Aloittaneetyritykset 2. neljännes Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 8 558 3,0
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 2 269 3,0
F Rakentaminen 1 814 4,3
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 532 2,7
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 745 3,2
D Teollisuus 546 1,9
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 473 1,9
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 427 3,7
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 272 3,5
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 237 2,8
J Rahoitustoiminta 108 3,8
M Koulutus 56 2,3
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 30 2,1
C Kaivostoiminta ja louhinta 26 2,2
B Kalatalous 8 1,9
X Toimiala tuntematon 7 0,6
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 6 14,3
L Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 2 2,6

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 774). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Pirkanmaalla (776) ja Varsinais-Suomessa (768). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Itä-Uudellamaalla (3,4 %), kun taas vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Kanta-Hämeessä (3,4 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001 - 2007

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001 - 2007

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2007

Maakunta Aloittaneet yritykset2. neljännes Osuus yritys- kannasta, % Aloittaneiden määrän muutos 2/07 - 2/06
KOKO MAA 8 558 3,0 531
Uudenmaan maakunta 2 774 3,3 184
Pirkanmaan maakunta 776 3,0 68
Varsinais-Suomen maakunta 768 2,8 20
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 498 3,0 33
Keski-Suomen maakunta 363 2,8 26
Satakunnan maakunta 338 2,7 12
Pohjois-Savon maakunta 312 2,7 -4
Päijät-Hämeen maakunta 309 2,9 11
Etelä-Pohjanmaan maakunta 277 2,3 -6
Lapin maakunta 260 2,7 -17
Kanta-Hämeen maakunta 258 2,9 -32
Etelä-Savon maakunta 245 3,0 54
Kymenlaakson maakunta 233 2,8 28
Pohjanmaan maakunta 220 2,2 -17
Pohjois-Karjalan maakunta 217 2,9 46
Itä-Uudenmaan maakunta 200 3,4 46
Etelä-Karjalan maakunta 156 2,5 -19
Kainuun maakunta 100 2,9 38
Keski-Pohjanmaan maakunta 93 2,4 3
Ahvenanmaa 52 2,2 -1

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2007, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 557), Tampereen seutukuntaan (559) ja Turun seutukuntaan (491). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Koillis-Savon seutukunnassa, 4,1 prosenttia ja Oulun Seutukunnassa, 3,7 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 974) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (100). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (3,3 %) TE-keskusalueella ja vähiten Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskusalueilla (2,3 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 460), Tampereella (380), Espoossa (378), Turussa (296) ja Vantaalla (294). Vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+531) ja väheni eniten Hämeenlinnassa (-24).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta Aloittaneet yritykset2. neljännes 2007 Osuus yritys-kannasta, % Aloittaneiden määrän muutos 2/2007 - 2/2006
KOKO MAA 8 558 3,0 531
091 Helsinki 1 460 3,5 161
837 Tampere 380 3,4 64
049 Espoo 378 3,0 -14
853 Turku 296 3,0 12
092 Vantaa 294 3,2 -3
564 Oulu 210 3,9 46
398 Lahti 164 3,1 0
179 Jyväskylä 128 3,3 22
609 Pori 119 3,1 5
297 Kuopio 108 2,8 -6
638 Porvoo 100 3,6 13
167 Joensuu 83 3,2 29
905 Vaasa 77 2,8 -8
698 Rovaniemi 76 2,8 1
543 Nurmijärvi 67 3,0 -3
109 Hämeenlinna 66 2,8 -24
491 Mikkeli 65 2,7 9
186 Järvenpää 64 3,4 18
405 Lappeenranta 64 2,3 -22
106 Hyvinkää 61 2,7 0

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2001 - 2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta 2001Q2 2002Q2 2003Q2 2004Q2 2005Q2 2006Q2 2007Q2
091 Helsinki 994 944 997 1 066 1 121 1 299 1 460
837 Tampere 223 241 266 312 325 316 380
049 Espoo 252 260 305 331 380 392 378
853 Turku 216 182 204 223 253 284 296
092 Vantaa 184 207 245 233 249 297 294
564 Oulu 99 127 130 118 139 164 210
398 Lahti 100 94 113 121 141 164 164
179 Jyväskylä 89 89 97 111 147 106 128
609 Pori 88 91 107 95 102 114 119
297 Kuopio 81 94 92 89 94 114 108

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 524 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 3 227 osakeyhtiötä ja 313 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 4 576 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 195 (26,1 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 074 yritystä (23,5 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 711 yritystä (15,5 %). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,2 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 1,6 prosenttia, kun vuoden 2006 vastaavana ajankohtana luku oli 1,5 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (26,1 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2001 - 2007

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2001 - 2007

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes 2007

Toimiala Lopettaneet yritykset1. neljännes Osuus yritys- kannasta %
Yhteensä 4 576 1,6
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 1 195 1,6
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 074 1,9
F Rakentaminen 711 1,7
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 365 1,5
D Teollisuus 348 1,2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 294 2,6
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 240 1,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 130 1,7
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 109 1,3
J Rahoitustoiminta 55 1,9
M Koulutus 40 1,6
C Kaivostoiminta ja louhinta 6 0,5
B Kalatalous 3 0,7
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3 0,2
X Toimiala tuntematon 2 0,2
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 1 2,4

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 643). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (427) ja Varsinais-Suomessa (386). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,9 %), kun vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Päijät-Hämeessä (1,9 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2001 - 2007

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2001 - 2007

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2007

Maakunta Lopettaneet yritykset1. neljännes Osuus yritys- kannasta, % Lopettaneiden määrän muutos 1/07 - 1/06
KOKO MAA 4 576 1,6 269
Uudenmaan maakunta 1 643 1,9 269
Pirkanmaan maakunta 427 1,7 -23
Varsinais-Suomen maakunta 386 1,4 16
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 280 1,7 42
Keski-Suomen maakunta 208 1,6 -4
Päijät-Hämeen maakunta 184 1,7 -22
Satakunnan maakunta 170 1,3 -5
Kanta-Hämeen maakunta 141 1,6 7
Etelä-Pohjanmaan maakunta 140 1,2 8
Pohjois-Savon maakunta 138 1,2 -19
Kymenlaakson maakunta 131 1,6 5
Lapin maakunta 120 1,2 -14
Pohjanmaan maakunta 105 1,0 8
Etelä-Savon maakunta 104 1,3 6
Pohjois-Karjalan maakunta 93 1,2 -8
Etelä-Karjalan maakunta 88 1,4 3
Itä-Uudenmaan maakunta 80 1,4 -5
Kainuun maakunta 49 1,4 -3
Keski-Pohjanmaan maakunta 48 1,3 3
Ahvenanmaa 23 1,0 -2

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2007, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 536). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (310) ja Turun seutukunnassa (272). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Oulun ja Helsingin seutukunnissa, molemmissa 2,0 prosenttia.

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1 723) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (49). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan TE-keskusalueella (1,9 %) ja vähiten Pohjanmaan TE-keskusalueella (1,1 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (788), Espoossa (289) ja Tampereella (213). Vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (105) ja väheni eniten Kuopiossa (-15) yritystä.

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta Lopettaneet yritykset1. neljännes 2007 Osuus yritys-kannasta, % Lopettaneiden määrän muutos 1/07 - 1/06
KOKO MAA 4 576 1,6 269
091 Helsinki 788 1,9 105
049 Espoo 289 2,3 82
837 Tampere 213 1,9 -6
853 Turku 187 1,9 34
092 Vantaa 177 1,9 37
398 Lahti 111 2,1 11
564 Oulu 102 1,9 3
179 Jyväskylä 71 1,8 -6
609 Pori 58 1,5 -6
285 Kotka 46 1,9 20
638 Porvoo 46 1,7 2
106 Hyvinkää 45 2,0 2
109 Hämeenlinna 42 1,8 8
186 Järvenpää 42 2,2 8
257 Kirkkonummi 40 2,2 14
905 Vaasa 40 1,4 4
543 Nurmijärvi 37 1,6 18
167 Joensuu 36 1,4 3
297 Kuopio 36 0,9 -15
405 Lappeenranta 34 1,2 -6

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2001 - 2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta 2001Q1 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1
091 Helsinki 575 565 870 855 655 683 788
049 Espoo 137 187 198 263 169 207 289
837 Tampere 195 187 182 216 183 219 213
853 Turku 145 169 180 168 132 153 187
092 Vantaa 135 119 145 224 135 140 177
398 Lahti 106 103 108 99 90 100 111
564 Oulu 85 74 67 87 95 99 102
179 Jyväskylä 67 50 71 59 65 77 71
609 Pori 55 64 48 61 55 64 58
285 Kotka 43 38 37 48 39 26 46

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 2 606 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 287 osakeyhtiötä ja 336 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 56,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 28,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2007, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2007, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 1.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2007, Aloittaneiden yritysten määrä lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna – lopettaneiden yritysten määrä myös nousussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2007/02/aly_2007_02_2007-11-01_kat_001_fi.html