Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut lähes seitsemällä prosentilla

Aloittaneet yritykset vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 7 609 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 238 yritystä eli 29,4 prosenttia kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 492 yritystä (19,6 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 286 yritystä (16,9 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti enemmän kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä (7 131). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,7 prosenttia.

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 2,6 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,5 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin rakentamisen toimialalla (3,4 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2007

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2007

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2007

Toimiala Aloittaneet yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 7 609 2,6
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 2 238 3,0
F Rakentaminen 1 492 3,4
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 286 2,3
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 732 3,0
D Teollisuus 476 1,6
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 454 1,8
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 343 3,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 231 2,9
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 148 1,7
J Rahoitustoiminta 89 3,1
M Koulutus 77 3,1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 15 1,0
C Kaivostoiminta ja louhinta 10 0,9
B Kalatalous 9 2,2
X Toimiala tuntematon 7 0,6
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1,3
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 1 2,1

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 610). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Pirkanmaalla 729 ja Varsinais-Suomessa 701 kappaletta. Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (3,0 %), kun taas vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, molemmissa 2,9 prosenttia.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2007

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2007

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2007

Maakunta Aloittaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
3/07 - 3/06
KOKO MAA 7 609 2,6 478
Uudenmaan maakunta 2 610 3,0 274
Pirkanmaan maakunta 729 2,8 39
Varsinais-Suomen maakunta 701 2,5 50
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 417 2,5 -55
Keski-Suomen maakunta 362 2,8 18
Satakunnan maakunta 285 2,2 19
Kanta-Hämeen maakunta 250 2,8 0
Päijät-Hämeen maakunta 246 2,3 13
Pohjois-Savon maakunta 241 2,1 -3
Kymenlaakson maakunta 213 2,6 24
Lapin maakunta 205 2,1 -18
Etelä-Pohjanmaan maakunta 204 1,7 -16
Pohjanmaan maakunta 179 1,8 -15
Etelä-Savon maakunta 172 2,1 11
Pohjois-Karjalan maakunta 170 2,2 10
Itä-Uudenmaan maakunta 159 2,6 28
Etelä-Karjalan maakunta 131 2,1 11
Keski-Pohjanmaan maakunta 75 2,0 -5
Kainuun maakunta 60 1,7 -12
Ahvenanmaa 57 2,5 15

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2007, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 396), Tampereen seutukuntaan (548) ja Turun seutukuntaan (463). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Äänekosken seutukunnassa, 3,6 prosenttia ja Jämsän Seutukunnassa, 3,3 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 769) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (60). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan TE-keskusalueella (3,0 %) ja vähiten Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun TE-keskusalueilla (1,7 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 370), Espoossa (379), Tampereella (353), Turussa (270) ja Vantaalla (265). Vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (215) ja väheni eniten Pietarsaaressa ja Siilinjärvellä, molemmissa 12 yrityksellä.

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta Aloittaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
3/2007 - 3/2006
KOKO MAA 7 609 2,6 478
091 Helsinki 1 370 3,3 215
049 Espoo 379 3,0 45
837 Tampere 353 3,1 25
853 Turku 270 2,7 1
092 Vantaa 265 2,8 8
564 Oulu 170 3,1 -10
398 Lahti 150 2,8 30
179 Jyväskylä 129 3,2 -7
297 Kuopio 105 2,7 13
609 Pori 87 2,2 -5
167 Joensuu 84 3,2 19
638 Porvoo 77 2,7 11
405 Lappeenranta 73 2,6 12
106 Hyvinkää 66 2,9 14
109 Hämeenlinna 66 2,8 -1
285 Kotka 65 2,7 5
698 Rovaniemi 65 2,4 -7
186 Järvenpää 60 3,1 9
444 Lohja 58 2,9 -3
491 Mikkeli 57 2,4 -8

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta 2001Q3 2002Q3 2003Q3 2004Q3 2005Q3 2006Q3 2007Q3
091 Helsinki 902 907 931 983 1 029 1 155 1 370
049 Espoo 239 288 270 283 355 334 379
837 Tampere 206 200 232 272 319 328 353
853 Turku 191 176 198 234 215 269 270
092 Vantaa 172 196 240 230 257 257 265
564 Oulu 90 99 111 129 143 180 170
398 Lahti 98 112 81 105 121 120 150
179 Jyväskylä 75 71 82 84 97 136 129
297 Kuopio 62 75 65 79 94 92 105
609 Pori 74 69 72 65 86 92 87

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 949 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 955 osakeyhtiötä ja 289 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2007 toisella neljänneksellä

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä 4 680 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 189 (25,4 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 085 yritystä (23,2 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 698 yritystä (14,9 %). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,7 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2007 toisella neljänneksellä 1,6 prosenttia, kun vuoden 2006 vastaavana ajankohtana luku oli 1,5 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,4 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2007

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2007

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 2. neljännes 2007

Toimiala Lopettaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 4 680 1,6
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 1 189 1,6
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 085 1,9
F Rakentaminen 698 1,6
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 413 1,7
D Teollisuus 343 1,2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 278 2,4
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 272 1,1
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 144 1,8
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 136 1,6
J Rahoitustoiminta 53 1,9
M Koulutus 39 1,6
C Kaivostoiminta ja louhinta 13 1,1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 7 0,5
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 5 10,4
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 3,8
B Kalatalous 2 0,5

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 451). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Varsinais-Suomessa (434) ja Pirkanmaalla (433). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa, molemmissa 1,9 prosenttia, kun vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Pohjois-Pohjanmaalla (1,8 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2007

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2007

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2007

Maakunta Lopettaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
2/07 - 2/06
KOKO MAA 4 680 1,6 251
Uudenmaan maakunta 1 451 1,7 9
Varsinais-Suomen maakunta 434 1,6 63
Pirkanmaan maakunta 433 1,7 16
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 307 1,8 43
Keski-Suomen maakunta 250 1,9 32
Päijät-Hämeen maakunta 198 1,8 31
Satakunnan maakunta 185 1,4 9
Kanta-Hämeen maakunta 171 1,9 52
Lapin maakunta 169 1,7 -4
Etelä-Pohjanmaan maakunta 166 1,4 23
Pohjois-Savon maakunta 158 1,4 17
Pohjois-Karjalan maakunta 130 1,7 24
Kymenlaakson maakunta 111 1,3 -22
Etelä-Savon maakunta 106 1,3 -9
Pohjanmaan maakunta 99 1,0 -32
Itä-Uudenmaan maakunta 80 1,3 -13
Etelä-Karjalan maakunta 76 1,2 -13
Kainuun maakunta 61 1,7 15
Keski-Pohjanmaan maakunta 41 1,1 -8
Ahvenanmaa 24 1,0 1

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2007, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 342). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen (303) ja Turun seutukunnissa (290). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Forssan seutukunnassa (2,5 %).

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1 531) ja vähiten Kainuun (61). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Hämeen ja Keski-Suomen TE-keskusalueilla, molemmissa 1,9 prosenttia ja vähiten Pohjanmaan TE-keskusalueella (1,0 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (728), Espoossa (212) ja Tampereella (205). Vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Turussa (30) ja väheni eniten Hyvinkäällä ja Mäntsälässä, 16 yrityksellä.

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta Lopettaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
2/2007 - 2/2006
KOKO MAA 4 680 1,6 251
091 Helsinki 728 1,7 24
049 Espoo 212 1,7 9
837 Tampere 205 1,8 -14
853 Turku 198 2,0 30
092 Vantaa 178 1,9 21
398 Lahti 119 2,2 20
564 Oulu 117 2,1 26
179 Jyväskylä 77 1,9 -3
297 Kuopio 59 1,5 20
609 Pori 52 1,3 -10
167 Joensuu 51 1,9 4
698 Rovaniemi 46 1,7 -6
109 Hämeenlinna 43 1,8 7
638 Porvoo 42 1,5 -3
743 Seinäjoki 41 1,9 4
858 Tuusula 36 1,6 -4
491 Mikkeli 35 1,4 2
543 Nurmijärvi 35 1,5 -3
405 Lappeenranta 34 1,2 -12
684 Rauma 34 1,8 12

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta 2001Q2 2002Q2 2003Q2 2004Q2 2005Q2 2006Q2 2007Q2
091 Helsinki 767 761 683 773 988 704 728
049 Espoo 208 193 187 216 274 203 212
837 Tampere 204 229 234 198 214 219 205
853 Turku 155 180 163 183 168 168 198
092 Vantaa 142 138 136 152 209 157 178
398 Lahti 96 111 89 94 91 99 119
564 Oulu 70 94 76 80 105 91 117
179 Jyväskylä 67 85 54 75 62 80 77
297 Kuopio 69 75 72 55 66 39 59
609 Pori 61 56 61 69 75 62 52

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 569 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 433 osakeyhtiötä ja 308 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 30,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2007, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2007, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2007, Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut lähes seitsemällä prosentilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2007/03/aly_2007_03_2008-01-31_kat_001_fi.html