Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2008

Antalet nya företag ökat från året innan – antalet nedlagda företag också på uppgång

Antalet nya företag fortsatte att öka och uppgick till närmare sju procent under det tredje kvartalet år 2007. Sett efter näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nya företag i Nyland. Också antalet nedlagda företag ökade under det andra kvartalet år 2007 – ökningen var nästan sex procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Flest nedlagda företag fanns inom näringsgrenarna fastighetsverksamhet och företagstjänster och i landskapet Nyland.

Nya företag 3:e kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen inledde 7 609 nya företag sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2007. Antalet nya företag har ökat med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2006, då 7 131 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,6 procent under det tredje kvartalet år 2007.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. Inom näringsgrenen inledde 2 238 nya företag sin verksamhet, dvs. 29,4 procent av alla nya företag under det tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 1 492 företag (19,6 %) och inom handeln 1 286 företag (16,9 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap och företagsbeståndets storlek inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 610, dvs. 3,0 procent av företagsbeståndet. I Birkaland och Egentliga Tavastland var andelen nya företag 2,8 procent av företagsbeståndet.

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2007 i Helsingfors (1 370), Esbo (379), Tammerfors (353) och Åbo (270). Jämfört med det tredje kvartalet år 2006 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (215) och minskade mest – med 12 företag – i Jakobstad och Siilinjärvi.

Nya företag 3:e kvartalet 2001–2007

Nya företag 3:e kvartalet 2001–2007

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen lade 4 680 företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2007. Jämfört med det andra kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 5,7 procent, då 4 429 företag lade ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2006. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,6 procent under april–juni år 2007.

Flest nedlagda företag fanns det inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, där 1 189 (25,4 %) lade ned sin verksamhet. Inom handel och byggverksamhet lade 1 085 företag (23,2%) resp. 698 företag (14,9 %) ned sin verksamhet.

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2007 i Nyland, där antalet uppgick till 1 451. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Egentliga Tavastland och Mellersta Finland, dvs. 1,9 procent i båda landskapen.

När man jämför kommunerna fanns det flest nedlagda företag under det andra kvartalet år 2007 i Helsingfors (728), Esbo (212) och Tammerfors (205). Jämfört med det andra kvartalet år 2006 ökade antalet nedlagda företag mest i Åbo (30) och minskade mest i Hyvinge och Mäntsälä (16).

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2001–2007

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2001–2007

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2007, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2007/03/aly_2007_03_2008-01-31_tie_001_sv.html