Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä laskenut lähes kolme prosenttia

Aloittaneet yritykset vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 7 057 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 136 yritystä eli 30,3 % kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 296 yritystä (18,4 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 1 224 yritystä (17,3 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti vähemmän kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä (7 247), eli aloittaneiden yritysten määrä väheni 2,6 prosenttia.

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 2,4 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,5 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin majoitus- ravitsemistoiminnan toimialalla (3,0 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2007

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2007

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2007

Toimiala Aloittaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 7 057 2,4
K Kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 2 136 2,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa 1 296 2,3
F Rakentaminen 1 224 2,8
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 629 2,6
D Teollisuus 421 1,4
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 404 1,6
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 349 3,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 218 2,7
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 157 1,8
J Rahoitustoiminta 105 3,7
M Koulutus 66 2,6
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 21 1,4
X Toimiala tuntematon 14 1,1
B Kalatalous 7 1,7
C Kaivostoiminta ja louhinta 5 0,4
P Työnantajakotitaloudet 3 6,8
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus 2 2,9

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 518). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Pirkanmaalla (652) ja Varsinais-Suomessa (611). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (2,9 %). Vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti myös eniten Uudenmaalla (3,1 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001–2007

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001–2007

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2007

Maakunta Aloittaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
4/07 - 4/06
KOKO MAA 7 057 2,4 -190
Uudenmaan maakunta 2 518 2,9 -59
Pirkanmaan maakunta 652 2,5 17
Varsinais-Suomen maakunta 611 2,2 -70
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 371 2,2 -17
Keski-Suomen maakunta 297 2,2 -26
Satakunnan maakunta 240 1,9 -46
Kanta-Hämeen maakunta 222 2,4 -5
Päijät-Hämeen maakunta 222 2,0 -43
Pohjois-Savon maakunta 219 1,9 -13
Etelä-Pohjanmaan maakunta 217 1,8 -6
Lapin maakunta 217 2,2 27
Kymenlaakson maakunta 194 2,3 18
Pohjanmaan maakunta 191 1,9 7
Pohjois-Karjalan maakunta 179 2,3 36
Etelä-Savon maakunta 154 1,8 8
Itä-Uudenmaan maakunta 130 2,1 -29
Etelä-Karjalan maakunta 123 2,0 -6
Keski-Pohjanmaan maakunta 62 1,6 -28
Ahvenanmaa 61 2,6 24
Kainuun maakunta 60 1,7 -17

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2007, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 329), Tampereen seutukuntaan (461) ja Turun seutukuntaan (408). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 2,9 prosenttia sekä Ahvenanmaan ja Joensuun seutukunnissa, molemmissa 2,8 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 648) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (60). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan TE-keskusalueella (2,8 %) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (1,7 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 378), Espoossa (326), Tampereella (288),Turussa (258) ja Vantaalla (242). Vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (47) ja väheni eniten Espoossa (-94).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta Aloittaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
4/07 - 4/06
KOKO MAA 7 057 2,4 -190
091 Helsinki 1 378 3,2 47
049 Espoo 326 2,5 -94
837 Tampere 288 2,5 -1
853 Turku 258 2,6 -25
092 Vantaa 242 2,5 -15
564 Oulu 160 2,9 25
398 Lahti 126 2,3 -19
179 Jyväskylä 101 2,5 -17
297 Kuopio 94 2,4 0
167 Joensuu 82 3,1 27
609 Pori 82 2,1 -18
698 Rovaniemi 77 2,8 13
106 Hyvinkää 69 3,0 11
638 Porvoo 67 2,3 -13
905 Vaasa 67 2,4 -9
109 Hämeenlinna 66 2,7 10
743 Seinäjoki 63 2,9 -1
405 Lappeenranta 62 2,2 -2
858 Tuusula 61 2,7 -7
285 Kotka 57 2,3 0

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta 2001Q4 2002Q4 2003Q4 2004Q4 2005Q4 2006Q4 2007Q4
091 Helsinki 890 915 996 997 1 088 1 331 1 378
049 Espoo 232 246 297 283 321 420 326
837 Tampere 192 182 210 261 300 289 288
853 Turku 156 153 189 205 214 283 258
092 Vantaa 165 166 203 245 256 257 242
564 Oulu 92 103 108 119 159 135 160
398 Lahti 95 101 98 99 122 145 126
179 Jyväskylä 49 73 79 85 111 118 101
297 Kuopio 47 51 73 57 79 94 94
167 Joensuu 23 39 32 59 62 55 82

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 3 184 osakeyhtiötä, 3 182 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 282 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä oikeudelliselta muodoltaan oli yhtä paljon luonnollisia henkilöitä että osakeyhtiöitä, 45,1 prosenttia.

Lopettaneet yritykset vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 4 378 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 134 eli 25,9 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 051 yritystä (24,0 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 658 yritystä (15,0 %). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,6 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 1,5 prosenttia. Vuoden 2006 vastaavana ajankohtana luku oli myös 1,5 prosenttia. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,5 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2007

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2007

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2007

Toimiala Lopettaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 4 378 1,5
K Kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 1 134 1,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa 1 051 1,8
F Rakentaminen 658 1,5
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 349 1,4
D Teollisuus 298 1,0
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 296 2,5
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 259 1,0
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 116 1,3
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 106 1,3
J Rahoitustoiminta 57 2,0
M Koulutus 35 1,4
C Kaivostoiminta ja louhinta 9 0,8
X Toimiala tuntematon 6 0,5
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3 0,2
B Kalatalous 1 0,2

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 498). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (373) ja Varsinais-Suomessa (362). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,7 %). Vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten myös Uudellamaalla (1,7 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2007

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2007

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2007

Maakunta Lopettaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
3/07 - 3/06
KOKO MAA 4 378 1,5 151
Uudenmaan maakunta 1 498 1,7 34
Pirkanmaan maakunta 373 1,4 -6
Varsinais-Suomen maakunta 362 1,3 58
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 264 1,6 3
Keski-Suomen maakunta 204 1,5 -4
Pohjois-Savon maakunta 173 1,5 21
Päijät-Hämeen maakunta 161 1,5 -1
Etelä-Pohjanmaan maakunta 161 1,3 15
Satakunnan maakunta 134 1,0 -27
Kanta-Hämeen maakunta 130 1,4 -2
Kymenlaakson maakunta 125 1,5 15
Lapin maakunta 124 1,3 -33
Pohjanmaan maakunta 116 1,1 -17
Pohjois-Karjalan maakunta 111 1,4 7
Etelä-Savon maakunta 107 1,3 7
Itä-Uudenmaan maakunta 91 1,5 38
Etelä-Karjalan maakunta 77 1,2 -11
Kainuun maakunta 58 1,6 14
Keski-Pohjanmaan maakunta 50 1,3 6
Ahvenanmaa 19 0,8 9

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2007, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 380). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (275) ja Turun seutukunnassa (256). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Loviisan seutukunnassa (2,1 %).

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1 589) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (58). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan TE-keskusalueella (1,7 %) ja vähiten Satakunnan TE-keskusalueella (1,0 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (749), Espoossa (227) ja Tampereella (196). Vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (32) ja Espoossa (27), ja väheni eniten Vantaalla (-17) ja Jyväskylässä (-13).

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta Lopettaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
3/07 - 3/06
KOKO MAA 4 378 1,5 151
091 Helsinki 749 1,8 32
049 Espoo 227 1,8 27
837 Tampere 196 1,7 16
092 Vantaa 167 1,8 -17
853 Turku 151 1,5 13
398 Lahti 90 1,7 -10
564 Oulu 90 1,6 -6
179 Jyväskylä 70 1,7 -13
297 Kuopio 65 1,6 -1
167 Joensuu 48 1,8 4
905 Vaasa 48 1,7 -7
609 Pori 47 1,2 -5
638 Porvoo 43 1,5 18
405 Lappeenranta 42 1,5 -8
109 Hämeenlinna 41 1,7 8
698 Rovaniemi 40 1,5 2
186 Järvenpää 39 2,0 -8
285 Kotka 39 1,6 13
245 Kerava 35 2,3 4
106 Hyvinkää 34 1,5 -6

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta 2001Q3 2002Q3 2003Q3 2004Q3 2005Q3 2006Q3 2007Q3
091 Helsinki 907 702 715 1 030 590 717 749
049 Espoo 187 169 183 331 180 200 227
837 Tampere 158 179 175 206 175 180 196
092 Vantaa 148 128 171 238 135 184 167
853 Turku 151 168 151 178 134 138 151
398 Lahti 82 99 102 73 79 100 90
564 Oulu 75 81 59 91 89 96 90
179 Jyväskylä 62 56 81 78 79 83 70
297 Kuopio 55 65 57 79 66 66 65
167 Joensuu 39 28 26 35 42 44 48

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 432 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 297 osakeyhtiötä ja 282 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 55,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 29,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2007, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2007, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 24.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2007, Aloittaneiden yritysten määrä laskenut lähes kolme prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2007/04/aly_2007_04_2008-04-24_kat_001_fi.html