Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2008

Antalet nya företag började sjunka – antalet nedlagda företag ökar alltjämt

Antalet företag som inledde sin verksamhet sjönk med nästan tre procent under fjärde kvartalet år 2007. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. När man ser till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland i förhållande till hela företagsbeståndet. Antalet nedlagda företag ökade fortsättningsvis under fjärde kvartalet år 2007 – tillväxten var närmare fyra procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet nedlagda företag var också störst inom fastighetsverksamhet och företagstjänster och när man ser till landskap var antalet störst i Nyland. Efter juridisk form, dvs. en fysisk person som bolagsform, var andelen nya företag 10 procent mindre och andelen nya aktiebolag sju procent större jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag 4:e kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen inledde 7 057 företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2007. Antalet nya företag har minskat med 2,6 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2006, då 7 247 företag inledde sin verksamhet. Andelen nya företag av hela företagsbeståndet var 2,4 procent under sista kvartalet år 2007.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, 2 136 nya företag inledde sin verksamhet, dvs. 30,3 procent av alla företag som inlett sin verksamhet under sista kvartalet. Inom handeln inledde 1 296 företag (18,4 %) sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 224 företag (17,3 %).

När man ser till landskap inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag var 2 518. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,9 %).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nya företag under sista kvartalet år 2007 störst i Helsingfors (1 378), Esbo (326), Tammerfors (288) och Åbo (258). Jämfört med sista kvartalet år 2006 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (47) och minskade mest i Esbo (-94).

Nya företag 4:e kvartalet 2001–2007

Nya företag 4:e kvartalet 2001–2007

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen lade 4 378 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2007. Jämfört med tredje kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 3,6 procent, då 4 227 företag lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2006. Andelen nedlagda företag av hela företagsbeståndet var 1,5 procent under juli–september år 2007.

Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster lade flest företag ned sin verksamhet, där antalet nedlagda företag var 1 134 (25,9 %). Inom handeln lade 1 051 företag (24,0 %) ned sin verksamhet och inom byggverksamhet 658 (15,0 %).

När man ser till landskap var antalet nedlagda företag kvantitativt störst i Nyland under det tredje kvartalet år 2007, dvs. 1 498 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1,7 %).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under tredje kvartalet år 2007 störst i Helsingfors (749), Esbo (227) och Tammerfors (196). Jämfört med tredje kvartalet år 2006 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (32) och i Esbo (27), och minskade mest i Vanda (-17) och Jyväskylä (-13).

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2001–2007

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2001–2007

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2007, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2007/04/aly_2007_04_2008-04-24_tie_001_sv.html